Loading...
 

De profeet Micha

MICHA


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wie was hij?

Micha was een profeet, een woordvoerder van God. Zijn naam betekent: ‘Wie is als God?’
Hij was afkomstig van Moreset-Gat, een plaatsje op 35 km ten zuidwesten van Jeruzalem. Volgens Micha 1, 1 trad hij tussen 740 en 700 voor Christus op als profeet tijdens de regeringsperioden van de koningen Jotham, Ahaz en Hizkia - wellicht in Jeruzalem. Hij leefde dus ongeveer in dezelfde tijd als Amos, Hosea (Noordrijk) en Jesaja (Zuidrijk).
In het begin van zijn optreden richtte Micha zich tot de bewoners van Samaria en Jeruzalem. Maar toen het Noordrijk (Israël met als hoofdstad Samaria), werd veroverd door Assyrië, sprak hij alleen nog de bewoners van Jeruzalem (Zuidrijk) toe.


Micha verzette zich vooral tegen het onrecht dat de armen moesten ondergaan. Die hadden nauwelijks rechten tegenover de grote boeren die over veel grond beschikten. Ook priesters, rechters en leiders van het volk traden onrechtvaardig op. Micha zei dat men daarom rampen zou kennen. Hij zei ook dat het land uiteindelijk zou hersteld worden en er een rijk van vrede zou komen onder de heerschappij van een koning die God zou kiezen.


Het boek Micha in de Bijbel wordt aan hem toegeschreven. Daarin is hij de zesde van de reeks twaalf ‘kleine profeten’, die zo genoemd worden omdat hun boeken ‘klein’ zijn.

Het boek Micha

Ontstaan

Men vermoedt dat de tekst van het boek in zijn huidige vorm later ontstaan is dan de tijd van het optreden van de profeet Micha en dat het in zijn huidige vorm tot stand is gekomen na verschillende redactionele bewerkingen.Inhoud

Het boek Micha bestaat uit profetieën die soms lijken op discussies.
In levendige en beeldende profetieën ‘voorspelt’ Micha de ondergang van Jeruzalem als straf voor sociaal en godsdienstig onrecht en gaat zo in tegen de ‘hofprofeten’ in Jeruzalem, die de redding van de stad verkondigden.

Het centrale thema van het boek is de spanning tussen de belofte van geluk en de aankondiging van ongeluk. Micha verzette zich fel tegen de bovenlaag van de bevolking: grootgrondbezitters, machthebbers, rechters, priesters en profeten, die zich aan onrecht schuldig maakten. Hij keerde zich tegen de opvatting dat de beloften van God onvoorwaardelijk zouden zijn en niets te maken zouden hebben met het gedrag van de mensen.Relatie met nieuwe testament

In het Nieuwe Testament wordt het boek Micha op verschillende plaatsen geciteerd:
. Micha 2, 6, in Johannes 7, 42
. Micha 5, 1, in Matteüs 2, 6 (Verwijzing naar de plaats waar de Messias zou geboren worden)
. Micha 7, 6, in Matteüs 10, 21.35-36
. Micha 7, 20, in Lucas 1,72-73 (Lofzang van Zacharias)

Micha en kunst

J. VAN EYCK

De profeet Micha

Gent Lam Gods Na Restauratie

Bovenaan het gesloten drieluik het ‘Lam Gods’ is in een halfcirkelvormig lunet boven Maria de profeet Micha te zien. Alsof hij op een balkon staat kijkt hij naar de vervulling van zin profetie in de kamer van Maria.

Profeet Micha Gerestaureerd

Micha in 'Bijbelin1000seconden.be'

Micha 5, 1-4a: De nieuwe leider