Loading...
 

Deuteronomium 26, 16-19

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Deuteronomium 26, 16-19: De opdracht van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 298)

Vandaag geeft de Heer, jullie God, jullie een opdracht. Hij wil dat jullie je houden aan al zijn wetten en regels. Houd je er heel precies aan, met je hele hart en je hele ziel.
Vandaag hebben jullie aan de Heer het volgende beloofd: ‘U bent onze God. We zullen naar u luisteren, en doen wat u vraagt. We zullen ons houden aan uw wetten en regels.’ En de Heer heeft vandaag aan jullie beloofd dat jullie zijn volk zullen zijn. Jullie zijn voor hem een kostbaar bezit. Hij wil dat jullie je aan zijn regels houden.
De Heer heeft alle volken gemaakt. Maar jullie volk zal hij het belangrijkste maken. Jullie zullen beroemd zijn, alle volken zullen jullie eren. Jullie zullen heilig zijn, zoals de Heer beloofd heeft. Jullie zullen zijn volk zijn.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Vandaag vraagt God dat jullie zich aan zijn wetten en regels houden.
Jullie moeten die zorgvuldig uitvoeren met hart en ziel.
Vandaag hebben jullie God verzekerd,
dat Hij jullie God zal zijn en dat jullie zijn wegen zullen gaan:
zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhouden
en naar Hem luisteren.
Vandaag verzekerde God dat jullie, zoals Hij beloofde,
zijn eigen volk zult zijn dat al zijn geboden zal onderhouden.
Daarom zal Hij jullie meer eer, roem en luister geven
dan aan de andere volken, die Hij geschapen heeft.
Jullie zullen het volk zijn dat aan God is toegewijd,
zoals Hij beloofd heeft.

Bij de tekst

Verbondssluiting

Met deze verzen worden de wetten, die aan deze tekst vooraf gaan, afgesloten.
Beide partijen, God en het volk Israël, aanvaarden hierbij hun verplichtingen tegenover elkaar.
Het volk zal de wetten en regels naleven; God aanvaardt het volk Israël als zijn volk.