Loading...
 

Deuteronomium 30, 15-20

2 Kiezen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Deuteronomium 30, 15-20: Mozes laat kiezen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mozes zei: 'Ik laat jullie vandaag kiezen
tussen leven en geluk en dood en ongeluk.

Als jullie luisteren naar de geboden van God,
die ik jullie vandaag geef,
als jullie God beminnen, zijn wegen gaan
en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomen,
dan zullen jullie leven en talrijk worden
en zal God jullie zegenen
in het land dat jullie in bezit gaan nemen.

Maar als jullie hart afdwaalt,
als jullie niet luisteren en zich laten verleiden
om voor andere goden te buigen en die te vereren,
dan zeg ik jullie al op voorhand dat jullie zullen omkomen
en dat jullie niet lang zullen leven op de grond,
die jullie na de overtocht van de Jordaan in bezit genomen hebben.

Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op.
Ik laat jullie kiezen tussen leven en dood, zegen en vloek.
Kiezen jullie voor het leven, dan zullen jullie met jullie nakomelingen
het leven bezitten, door God te beminnen,
naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven.
Want daarvan hangt het af, of jullie zullen leven
en of jullie lang zullen wonen op de grond,
die God aan uw voorouders, Abraham, Isaak en Jakob,
onder eed heeft beloofd.Stilstaan bij …

Vereren van andere goden
De Israëlieten werden omringd door volkeren die meerdere goden vereerden. Hun eigenheid bestond erin dat ze maar in één God geloofden. Die opvatting werd sterk bedreigd door hun omgeving: mensen die Kanaänitische goden vereerden en hun buurland Egypte, waar verschillende goden vereerd werden. Die bedreiging werd nog groter toen ze in contact kwamen met de godsdiensten van Babylonië, Assyrië, Griekenland en Rome.

Bij de tekst

Derde toespraak van Mozes

Het levenseinde van Mozes naderde. Daarom sprak hij de Israëlieten nog een derde keer toe en riep hen extra op om van God te houden en zijn wetten te onderhouden.Hoofdgedachte

Doen wat God wil, is kiezen voor leven en geluk.