Loading...
 

Deuteronomium 30, 15-20

2 Kiezen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Deuteronomium 30, 15-20: Mozes laat kiezen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 306)

Vandaag laat ik jullie kiezen. Je kunt kiezen tussen leven en dood, tussen goed en kwaad. Vandaag heb ik jullie de wetten en regels gegeven van de Heer, jullie God. Ik heb gezegd dat jullie je daaraan moeten houden. Jullie moeten doen wat de Heer vraagt. En jullie moeten hem liefhebben. Als jullie dat doen, dan kiezen jullie voor het leven. Dan zullen jullie een goed leven hebben, en veel kinderen krijgen. De Heer, je God, zal jullie rijk en gelukkig maken in het land dat jullie in bezit gaan nemen.
Maar stel dat jullie je tegen de Heer verzetten en hem niet willen gehoorzamen. En stel dat jullie andere goden gaan vereren. Dan weet ik nu al zeker dat jullie moeten sterven. Dan zullen jullie maar kort leven in het land aan de overkant van de Jordaan.
Ik laat jullie vandaag dus kiezen tussen leven en dood, tussen beloning en straf. De hemel en de aarde horen wat ik zeg: Kies voor het leven! Kies voor jullie toekomst, en voor de toekomst van je kinderen! Houd van de Heer, je God. Luister naar hem en blijf hem trouw. Dan zullen jullie lang leven in het land dat hij plechtig beloofd heeft aan jullie voorouders Abraham, Isaak en Jakob.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mozes zei: 'Ik laat jullie vandaag kiezen
tussen leven en geluk en dood en ongeluk.

Als je luistert naar de geboden van God,
die ik je vandaag geef,
als je van God houdt, zijn wegen gaat
en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomt,
dan zul je leven en talrijk worden
en zal God je zegenen
in het land dat je in bezit zult nemen.

Maar als je hart afdwaalt,
als je niet luistert en je laat verleiden
om voor andere goden te buigen en die te vereren,
dan zeg ik je al vooraf dat je zult omkomen
en dat je niet lang zult leven op de grond,
die je na de overtocht van de Jordaan in bezit genomen hebt.

Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op.
Ik laat je kiezen tussen leven en dood, zegen en vloek.
Kies je voor het leven, dan zul je met je nakomelingen
het leven bezitten, door van God te houden,
naar Hem te luisteren en aan Hem gehecht te blijven.
Want daarvan hangt het af, of je zult leven
en of je lang zult wonen op de grond,
die God aan je voorouders, Abraham, Isaak en Jakob,
onder eed heeft beloofd.Stilstaan bij …

Vereren van andere goden
De Israëlieten werden omringd door volkeren die meerdere goden vereerden, terwijl ze zelf maar in één God geloofden. Die opvatting werd sterk bedreigd door hun omgeving: mensen die Kanaänitische goden vereerden en hun buurland Egypte, waar verschillende goden vereerd werden. Die bedreiging werd nog groter toen ze in contact kwamen met de godsdiensten van Babylonië, Assyrië, Griekenland en Rome.

Bij de tekst

Derde toespraak van Mozes

Het levenseinde van Mozes naderde. Daarom sprak hij de Israëlieten nog een derde keer toe en riep hen extra op om van God te houden en zijn wetten te onderhouden.Hoofdgedachte

Doen wat God wil, is kiezen voor leven en geluk.