Loading...
 

Deuteronomium 30, 15-20

2 Kiezen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Deuteronomium 30, 15-20: Mozes laat kiezen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mozes zei:
Ik laat jullie vandaag kiezen tussen
leven en geluk, en dood en ongeluk.

Als jullie luisteren naar de geboden van God,
die ik jullie vandaag geef,
als jullie God beminnen, zijn wegen gaan
en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomen,
dan zullen jullie leven en talrijk worden
en zal God jullie zegenen
in het land dat jullie in bezit gaan nemen.

Maar als jullie hart afdwaalt,
als jullie niet luisteren
en zich laten verleiden
om voor andere goden te buigen en die te vereren,
dan zeg ik jullie al op voorhand
dat jullie zullen omkomen
en dat jullie niet lang zullen leven op de grond,
die jullie na de overtocht van de Jordaan
in bezit gaan nemen.

Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op.
Ik laat jullie kiezen tussen
leven en dood, zegen en vloek.
Kiezen jullie voor het leven,
dan zullen jullie met jullie nakomelingen
het leven bezitten,
door God te beminnen,
naar Hem te luisteren
en aan Hem gehecht te blijven.
Want daarvan hangt het af,
of jullie zullen leven
en of jullie lang zullen wonen op de grond,
die God aan uw voorouders,
Abraham, Isaak en Jakob,
onder eed heeft beloofd.Stilstaan bij …

Vereren van andere goden
De Israëlieten worden omringd door volkeren die meerder goden vereren. Hun eigenheid bestaat erin dat ze maar in één God geloven. Deze opvatting wordt sterk bedreigd door hun omgeving: mensen die Kanaänitische goden vereren en hun buurland Egypte, waar op verschillende goden vereerd worden. Later wordt die bedreiging nog groter wanneer ze in contact komen met de godsdienst van Babylonië, Assyrië, Griekenland en Rome.

Bij de tekst

Derde toespraak van Mozes

Het levenseinde van Mozes nadert. Daarom spreekt hij de Israëlieten nog een derde keer toe en roept hen extra op om van God te houden en zijn wetten te onderhouden.Betekenis

Doen wat God wil, is kiezen voor leven en geluk.