Loading...
 

Deuteronomium 32, 26-28.30.35-36

2 Rots

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Deuteronomium 32, 26-28.30.35-36: De rots van Israël

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik zou mijn volk willen vernietigen,
hun naam bij de mensen uitwissen,
maar Ik vrees de spot van hun vijand,
die de feiten zal verdraaien:
de overwinning voor zichzelf opeist,
en de inbreng van God niet wil zien!
Want de vijand is kortzichtig
en ontbreekt elk inzicht.

Eén man kan duizend Israëlieten verjagen
en twee mannen kunnen er tienduizend doen vluchten,
als God, hun rots, hen uitlevert
en niet langer beschermt.

Ja, de dag van hun ongeluk is nabij,
hun einde nadert snel.
God zal voor zijn dienaren zorgen
als Hij ziet, dat hun kracht is vergaan,
en het bittere einde hen bedreigt.Stilstaan bij …

Rots
Beeldende manier om over God te spreken

Bij de tekst

Het lied van Mozes

Deze tekst komt uit het laatste lied dat Mozes zou gezongen hebben.
Mozes zegt waar het op staat: de Israëlieten maakten grote fouten tijdens hun tocht door de woestijn door God de rug toe te keren.
Met zijn lied wil Mozes voorkomen dat ze dezelfde fouten opnieuw maken.