Loading...
 

Deuteronomium 4, 1.5-9

2 C. Leterme 2021

Foto © Chantal Leterme (2021)


…page…

Deuteronomium 4, 1.5-9: Leef de wetten na

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)

Mozes zei tegen de Israëlieten: ‘Luister goed naar de wetten en regels van de Heer, die ik jullie leer. Als jullie je daaraan houden, zullen jullie lang leven. En dan kunnen jullie het land binnengaan dat de Heer, de God van jullie voorouders, aan jullie zal geven. Dan zal dat land van jullie zijn.

De Heer, mijn God, heeft mij de opdracht gegeven om jullie zijn wetten en regels te leren. Als jullie straks in het land gaan wonen, moeten jullie je aan die regels houden.
Houd je er precies aan. Dan zullen andere volken respect voor jullie krijgen en zeggen: ‘Wat is dat grote volk wijs en verstandig!’
De Heer, onze God, is dicht bij ons. Hij hoort ons als we om hulp roepen. Geen enkel ander volk heeft goden die zo dicht bij de mensen zijn. Geen enkel ander volk heeft zulke goede wetten als de wetten die ik jullie nu geef.

Let op, vergeet nooit wat jullie gezien en meegemaakt hebben. Onthoud dat altijd, en vertel het aan jullie kinderen en kleinkinderen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Luister Israël,
naar de voorschriften en wetten die ik jullie leer
en handel ernaar.
Dan zullen jullie leven en het land bezitten
dat de God van jullie voorouders jullie geeft.

Ik heb jullie vandaag de voorschriften en bepalingen geleerd,
zoals jullie God me heeft gevraagd.
Handel ernaar in het land dat jullie zullen bezitten
en leef ze nauwkeurig na,
want daarin zullen de volken jullie wijsheid en inzicht zien.
Als ze al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen:
`Dat machtige volk is wijs en verstandig.'
Heeft er soms een andere groot volk goden
die zo nabij zijn als onze God ons nabij is,
ieder keer als wij Hem aanroepen?
Of is er een andere groot volk
dat zo’n volmaakte voorschriften en wetten heeft
als de wet die ik jullie vandaag geef?
Let dus op en zorg ervoor,
dat jullie niet vergeten wat jullie met eigen ogen gezien hebben.
Blijf dat jullie leven lang herinneren
en vertel het door aan jullie kinderen en kleinkinderen.Stilstaan bij ...

Land
Hiermee wordt bedoeld: de plek waar je mag leven, waar je rust krijgt, waar je vruchtbaar mag zijn, waar je God kunt vinden.

Wijsheid
In het boek Deuteronomium wordt ‘wijsheid’ vooral in verband gebracht met het onderhouden wan de wet. Wie de Tora onderhoudt is wijs.

Nabij
In Oosterse godsdiensten werd de nabijheid van de goden bepaald door de afstand van het heiligdom waar het beeld van die goden stond. Zo gezien was Jahwe een verre God, want vele Israëlieten / Joden woonden veraf van de tempel in Jeruzalem. Maar Jahwe is vooral dichtbij door de manier waarop Hij reageert op het roepen van Israël.

Volmaakte voorschriften
De wetten van Israël hadden een hoge morele waarde omdat ze ervaren werden als de inhoud van het verbond tussen God en zijn volk.
In andere godsdiensten legden wetten eerder uiterlijke gedragingen vast.

Bij de tekst

Betekenis

De wetten die God geeft zijn er niet om te beperken. Zij helpen gelukkig te zijn door te doen wat God graag heeft.