Loading...
 

Efesiërs 1, 1-10

2 Efeze

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 1, 1-10: Een lied voor God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God,
aan de heiligen en gelovigen in Efeze,
die één zijn in Christus Jezus.
Genade en vrede voor u
van God, onze Vader, en van Jezus Christus!

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons vanuit de hemel in Christus heeft gezegend met de geest.
In Hem heeft God ons uitgekozen
nog vóór de wereld gemaakt werd,
om heilig en zuiver te staan voor zijn gelaat.
In liefde heeft Hij ons voorbestemd
zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar zijn wil en verlangen,
tot lof van de heerlijkheid van zijn goedheid.
Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie we dankzij de rijkdom van zijn goedheid
bevrijd zijn door zijn bloed en vergeven van zonden.
Dit heeft Hij ons meegedeeld
in een overvloed van wijsheid en inzicht.
Want Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekend gemaakt,
zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te realiseren
en alles onder één hoofd te brengen, Christus
alle wezens in de hemel en alle wezens op aarde, in Hem.Stilstaan bij …

Heiligen
Hiermee bedoelde Paulus alle gelovigen.

Efeze
De adressering ‘aan de heiligen van Efeze’, ontbreekt in de oudste handschriften. Daarom vermoedt men dat deze ‘brief’ een soort rondschrijven was aan de christenen die woonden in wat nu het westen van Turkije is.

Bloed
In het Oude Testament kon zonde alleen ongedaan gemaakt worden door een offer. Paulus ziet de kruisdood van Jezus als zo’n offer, dat zonde kan ongedaan maken en kan vergeven.

Geheim
Wat de bedoelingen zijn van God zijn niet bekend, ze zijn geheim.

Bij de tekst

Inhoud

Paulus begint zijn brief aan de christenen van Efeze met een schets van wat God voor ogen heeft.