Loading...
 

Efeziërs 1, 11-14

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 1, 11-14: De grootheid van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In Christus hebben we ook ons erfdeel ontvangen
God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt,
had dit besloten zodat we,
die eerder onze hoop bouwden op Christus,
ook de eer van zijn grootheid zouden uitdragen.
In Christus hoorden jullie ook het woord van de waarheid,
het evangelie van jullie bevrijding.

In Hem zijn ook jullie tot het geloof gekomen,
verzegeld met de Heilige Geest die ons beloofd is,
als voorschot op onze erfenis,
zodat het eigen volk van God bevrijd wordt
tot eer van de grootheid van God.


Stilstaan bij …

Verzegelen
In de houthandel werd de aankoop van hout met een zegel bekrachtigd. Dat zegel kwam in het hout te staan en toonde zo wie de eigenaar was. Door het ontvangen van de Geest horen we bij het 'lichaam van Christus' samen met alle andere gelovigen die bij God en Zijn rijk horen. De Heilige Geest is de garantie dat we van God zijn en deel uitmaken van de toekomst die Hij heeft beloofd.

Voorschot
Hiermee bedoelt Paulus de voorafspiegeling van wat God uiteindelijk zal doen.

Eigen volk van God
Hiermee werd aanvankelijk het joodse volk bedoeld, maar Paulus trekt dit door tot alle mensen die tot de gemeenschap van Christus behoren.

Bij de tekst

Een lied

Efeziërs 1, 3-14 lijkt een hymne te zijn waarin de Heilige Drievuldigheid wordt bezongen:

Verzen 3-6de Vader
Verzen 7-12Christus
Verzen 13-14e Heilige Geest