Loading...
 

Efeziërs 1, 15-23

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 1, 15-23: Gebed van Paulus

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik zeg jullie duizend maal dank,
want ik hoorde van jullie geloof in Jezus
en jullie liefde voor alle heiligen.
Ik denk steeds aan jullie als ik bid.
Ik smeek de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader van de heerlijkheid,
om jullie de Geest te geven van wijsheid en inzicht
zodat jullie Hem echt leren kennen.
Ik vraag Hem jullie innerlijk oog te verlichten
Zodat jullie kunnen zien
hoe groot de hoop is waartoe Hij jullie roept,
hoe rijk de heerlijkheid is die de heiligen zullen krijgen
en hoe overweldigend groot zijn macht is in ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht toonde Hij in Christus,
toen Hij Hem deed verrijzen uit de dood
en aan zijn rechterhand zette in de hemel,
hoog boven alle heerschappijen,
machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt
niet alleen nu, maar ook in de toekomstige tijd.
God heeft alles onder zijn voeten gelegd,
en Hem, verheven boven alles,
heeft Hij als Hoofd gegeven aan de kerk, zijn lichaam,
de volheid van Hem die het al in alles vervult.Stilstaan bij …

Kracht
Hiermee wort de kracht bedoeld die Jezus uit de dood deed verrijzen.

Bij de tekst

Spreken met beelden

Paulus gebruikt het lichaam om te spreken over de Kerk. Het hoofd van de lichaam is Jezus.

Suggestie

Jongeren

BIDDEN

Geïnspireerd door Paulus

Lees het fragment uit de brief van Paulus opnieuw. In die brief bidt hij tot God over de Heilige Geest en Christus.

Schrijf een eigen gebed met drie strofes van vier regels.

De eerste strofe
wordt een gebed waarbij God centraal staat als schepper.

De tweede strofe
wordt een gebed waarbij Christus centraal staat als diegene die God leert kennen.

De derde strofe
wordt een gebed waarbij de Heilige Geest centraal staat als diegene die God onder de mensen voelbaar maakt.