Loading...
 

Efeziërs 1, 3-6.11-12

2 Kinderen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 1, 3-6.11-12: Kinderen van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1859)

Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Hij heeft ons vanuit de hemel gezegend. Want hij heeft ons de heilige Geest gegeven, omdat we bij Christus horen.
Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige en volmaakte mensen voor Gods troon staan.
God houdt van ons. Daarom heeft hij ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd om ons bij hem te brengen. Dat is wat God wilde.

God heeft laten zien dat hij goed voor ons is. Hij stuurde Christus naar ons toe, zijn Zoon, van wie hij zo veel houdt. (...)

Alles gebeurt zoals God het wil. Lang geleden nam hij het besluit dat wij bij hem zouden horen. Daarom stuurde hij Christus naar ons toe. Daardoor konden wij in Christus gaan geloven. Nu eren wij God, die goed voor ons is.

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.
Hij zegende ons vanuit de hemel in Christus
met vele geestelijke zegeningen.
Al vóór de grondvesting van de wereld,
koos Hij ons in Christus uit
om heilig en zuiver te staan voor zijn aanwezigheid.
In zijn liefde bestemde heeft Hij ons voor
om zijn kinderen te worden door Jezus Christus.
Dit wilde Hij, tot eer van zijn goedheid,
die Hij ons gaf in zijn geliefde Zoon. (...)

In Christus kregen we onze bestemming.
Hij die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
had dit beslist
zodat wij de lof van zijn heerlijkheid zouden verspreiden
wij die vanaf het begin onze hoop op Christus bouwden.Stilstaan bij …

Zegening
= de ander alle goeds toewensen (Latijn: bene dicere).
God zegenen = God prijzen en danken.
Mensen zegenen = de genade van God over hen afroepen.

Geestelijke zegeningen
Hiermee bedoelt Paulus waarschijnlijk de geest die in allerlei zegeningen aanwezig is.

Bij de tekst

Efeziërs

Het is helemaal niet zeker dat Paulus deze brief persoonlijk aan de christenen van Efeze schreef. Het zal wellicht eerder een soort rondzendbrief geweest zijn bestemd voor verschillende groepen van christenen in de provincie Asia.