Loading...
 

Efeziërs 2, 1-10

2 C. Leterme Mexico 2019

Foto © Chantal Leterme (2012)


…page…

Efeziërs 2, 1-10: Gered uit de dood

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1860)

Vroeger waren jullie eigenlijk dood, want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. Jullie gedrag paste bij de slechte wereld waarin we leven, want jullie gehoorzaamden de duivel. En de duivel zorgt ervoor dat de mensen zich verzetten tegen God.
Zo leefden wij allemaal voordat we christenen werden. We deden allemaal steeds verkeerde dingen. We lieten ons leiden door onze eigen verlangens. We zijn allemaal als zondige mensen geboren. Daarom verdienen we allemaal Gods straf.
Maar Gods goedheid is groot! Hij is vol liefde voor de mensen, hij houdt van ons. Daarom heeft hij ons samen met Christus levend gemaakt. Vroeger waren we eigenlijk dood, want we deden slechte dingen. Maar dankzij Gods goedheid zijn we gered.

God heeft Christus naar de wereld gestuurd. Hij heeft hem laten opstaan uit de dood. En wij zijn samen met Christus opgestaan, omdat we bij hem horen. Eigenlijk zijn we al bij hem in de hemel. Zo heeft God voor altijd en eeuwig laten zien hoe groot zijn goedheid is, en hoeveel hij van ons houdt.
Wij zijn niet beter dan andere mensen. God heeft ons gered, maar niet omdat we zo goed leefden. We zijn gered omdat we dankzij Gods goedheid geloven in Jezus Christus. Dat is Gods geschenk aan ons. God heeft nieuwe mensen van ons gemaakt. Want door Jezus Christus zijn wij mensen geworden die goed leven. Dat was Gods bedoeling, daarvoor heeft hij ons bestemd.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Vroeger waren jullie dood
door jullie misstappen en zonden,
toen jullie zich lieten leiden
door de god van deze wereld,
de heerser over de machten in de lucht,
de geest die nog altijd aan het werk is
onder wie doof is voor het woord van God.
Trouwens, ook wij allemaal behoorden vroeger tot hen,
toen we ons leven lieten leiden door zondige begeerten
en deden wat onze boze neigingen van ons wilden.
Uit onszelf waren wij een voorwerp
van de boosheid van God,
net als de anderen.

Maar de goedheid van God is groot.
Hij houdt erg veel van de mensen.
Daarom wekte God ons samen met Christus tot leven.
Wij waren dood door onze zonden.
Maar dank zij de goedheid van God werden jullie gered.
Hij deed ons samen met Hem opstaan
en zetelen in de hemel, in Christus Jezus,
om in de komende eeuwen
de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen
door zijn goedheid voor ons in Christus Jezus.

Ja, door die genade zijn jullie bevrijd door het geloof,
Dat danken jullie niet aan jezelf.
Het is een geschenk van God,
niet het resultaat van jullie prestaties,
niemand mag daarom trots zijn.
Wij zijn het werk van God,
geschapen in Christus Jezus
om in ons leven de goede daden te realiseren
waarvoor God ons geschapen heeft.Stilstaan bij…

Dood
‘Dood’ is meer dan fysiek dood zijn. Het is: ver van God zijn, overgeleverd zijn aan zonde.

De heerser over de machten in de lucht
Met deze omschrijving bedoelt Paulus de duivel. Volgens de joden toen was hij de aanvoerder van de boze geesten die in de lucht zweefden om mensen te schaden.
In de oudheid was de lucht de verblijfplaats van de boze geesten.

Geest
Hiermee bedoelt Paulus de tijdsgeest, de geest die werkt in hen die niet naar het woord van God luisteren. Die geest staat tegenover de ‘geest van God’, die alles geschapen heeft, die Jezus uit de dood heeft doen opstaan en die actief is in het werk van Paulus.

Bij de tekst

Betekenis

Het niet luisteren naar het Woord van God en zonde, maken mensen geestelijk dood, gescheiden van God. Maar God bracht ons in Christus weer tot leven: Hij redt ons uit de dood door ons te doen verrijzen met Christus.Inhoud

VerzenInhoud
4-7 Paulus beschrijft de overgang van onheil naar heil, zoals God dat eerder bij Jezus deed.
8-10Paulus trekt hieruit conclusies voor de christenen.