Loading...
 

Efeziërs 2, 19-22

2 Fundament

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 2, 19-22: Het fundament van de apostelen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1861)

Vroeger waren jullie vreemdelingen, en hoorden jullie niet bij het volk van God. Maar dat is veranderd. Jullie horen er nu wel bij. Jullie zijn Gods kinderen, samen met de andere christenen.
Alle christenen samen vormen een eenheid: de heilige kerk van Christus. Je kunt het vergelijken met een gebouw. Het fundament van het gebouw is dan de boodschap van de apostelen en de profeten. Jullie zijn de stenen in de muren. En de belangrijkste steen, die het hele gebouw op zijn plaats houdt, dat is Jezus Christus. Hij zorgt ervoor dat de kerk groeit. En dat God zelf in de kerk aanwezig is door de heilige Geest.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jullie zijn geen vreemdelingen en vluchtelingen meer,
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
met als sluitsteen Christus Jezus zelf.
Hij is het, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem worden ook jullie mee opgebouwd
tot een plaats waar God woont door zijn Geest.Bij de tekst

Gemeenschap

Christenen vormen een gemeenschap van vrije mensen, die steunen op wat de apostelen en profeten verkondigden en die Jezus kennen als de sluitsteen. Hierdoor kan die gemeenschap uitgroeien tot een huis waar God aanwezig is door zijn Geest.

Merk op:
. Gelovigen worden als volwaardige burgers gezien
. Jezus wordt geplaatst in het centrum: zowel binnen de gemeenschap van christenen als binnen de gemeenschap van de Heilige Drie-eenheid.