Loading...
 

Efeziërs 2, 19-22

2 Fundament

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 2, 19-22: Het fundament van de apostelen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jullie zijn geen vreemdelingen en vluchtelingen meer,
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
met als sluitsteen Christus Jezus zelf.
Hij is het, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem worden ook jullie mee opgebouwd
tot een plaats waar God woont door zijn Geest.Bij de tekst

Gemeenschap

Christenen vormen een gemeenschap van vrije mensen, die steunen op wat de apostelen en profeten verkondigden en die Jezus kennen als de sluitsteen.
Zo kan die gemeenschap uitgroeien tot een huis waar God aanwezig is door zijn Geest.

Merk op:
. Gelovigen worden als volwaardige burgers gezien
. Jezus wordt geplaatst in het centrum: zowel binnen de gemeenschap van christenen als binnen de gemeenschap van de Heilige Drie-eenheid.