Loading...
 

Efeziërs 3, 14-21

2

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 3, 14-21: Gebed van Paulus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1862)

Ik kniel en bid tot God, de Vader. God heerst over alle engelen in de hemel en over alle volken op aarde. Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn Geest. Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien. Ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is. Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn.
Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk.
Alle eer aan God, in heel de kerk, die bestaat dankzij Jezus Christus. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Daarom kniel voor de Vader,
de vader van al wat in de hemel en op aarde is.

Moge Hij jullie in zijn onmetelijke heerlijkheid geven
dat jullie diepste wezen krachtig wordt door zijn Geest,
dat Christus door het geloof woont in jullie hart
en dat jullie in de liefde geworteld en gegrondvest blijven.

Mogen jullie in staat zijn met alle heiligen te begrijpen,
hoe breed en lang, hoog en diep,
de liefde van Christus is, die alle kennis te boven gaat.
Mogen jullie vervuld worden met de volheid van God zelf.

Aan Hem die, door de kracht die in ons werkt, in staat is
oneindig meer te doen dan wat wij kunnen vragen of bedenken,
aan Hem komt de heerlijkheid toe in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle generaties, van eeuwigheid tot eeuwigheid!
Amen.Stilstaan bij …

Hart
In de Bijbel is het hart de plaats waar keuzes, beslissingen en gedachten tot stand komen.

Heiligen
Hiermee bedoelt Paulus alle christenen.

Breedte, lengte
Alle dimensies zijn nodig om de liefde van Christus, die niet te verstaan is, weer te geven.