Loading...
 

Efeziërs 6, 10-20

2 CL.Rome 2018 DSC01405

Foto © Chantal Leterme (Rome - 2018)


…page…

Efeziërs 6, 10-20: Vecht tegen het kwaad

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1866)

Ten slotte nog dit: Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht. Gebruik Gods wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel. Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten. Pak daarom de wapens die God jullie geeft. Dan kunnen jullie je verdedigen tegen de duivel op de dag dat hij aanvalt. En dan zullen jullie zijn aanval laten mislukken.
Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie moeten vechten: Spreek altijd de waarheid, en doe altijd het goede. Breng aan iedereen het goede nieuws van de vrede. En houd altijd vast aan het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet. Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je als een helm. En de boodschap van God is je zwaard. De heilige Geest zal je helpen om die boodschap kracht te geven.

Pas goed op, en blijf steeds bidden. Blijf God om hulp vragen. En laat je daarbij leiden door de heilige Geest. Bid voor alle christenen, ook voor mij.
Christus heeft vrede gebracht voor ons allemaal. Dat is de boodschap die ik aan iedereen vertel, en waarvoor ik in de gevangenis zit. Bid dat ik dat goede nieuws toch verder kan vertellen. Vraag aan God of hij me de juiste woorden wil geven, en mij zonder angst laat spreken. Want dat is de opdracht die hij mij gegeven heeft.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ten slotte, zoek jullie kracht bij de Heer en zijn grote macht.
Trek de wapenrusting van God aan
om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.
Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed
maar tegen heerschappijen, machten,
wereldbeheersers van de duisternis,
tegen de boze geesten in de hemelen,
Grijp daarom naar de wapenrusting van God
zodat jullie kunnen stand houden op de dag van het kwaad
en staande te blijven, strijdend tot het einde.
Houd stand, met de waarheid als gordel om je middel,
bekleed met het harnas van de gerechtigheid,
de inzet voor het evangelie van de vrede
als schoenen voor jullie voeten.
Draag daarbij het grote schild van het geloof,
waarmee je alle brandende pijlen van het kwade kunt doven.
Draag ook de helm van het geluk
en het zwaard van de Geest, dat zijn de woorden van God.
Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei manieren.
Blijf waakzaam,
waarbij jullie God voortdurend smeken voor alle heiligen.
Bid ook voor mij, dat ik het woord mag krijgen
als ik mijn mond open
om zonder angst het mysterie openbaar te maken,
waarvoor ik gezonden ben, ook in gevangenschap.
Bid dat ik het vrijmoedig mag verkondigen, zoals het mijn plicht is.Stilstaan bij …

Harnas
Om hun bovenlichaam te beschermen droegen Romeinse soldaten een harnas dat meestal bestond uit platen die aan elkaar vast zaten met leren bandjes. Zo’n harnas kom wel negen kilo wegen.

Schild
Soldaten verdedigden zich met een schild dat bestond uit verschillende lagen hout en zwaar was om te dragen.

Helm
De helm van een Romeins soldaat was gemaakt van brons of ijzer met grote kleppen om de nek en de wangen te beschermen.
Tot op vandaag dragen mensen een helm om het hoofd te beschermen (fietsers, motorrijders, bouwvakkers …) In deze tekst gebruikt de schrijver een helm als het beeld van de redding van God.

Heiligen
Hiermee worden in deze brief de christenen bedoeld.Spreken met beelden

WapenrustingBeeld van
Gordelde waarheid
Harnashet goede doen
Sandalenhet goede nieuws brengen


Aangevuld met het schild, de helm en het zwaard is dat een typisch Romeinse wapenrusting.

De schrijver moedigt de gelovigen aan met woorden van strijd en oorlog om te benadrukken dat het kwaad er nog steeds is en tegen de christenen vecht, in de hoop dat ze hun geloof loslaten. Maar de gelovigen vechten terug met Jezus, die bezig is om het kwaad te verslaan.

Bij de tekst

De wapens van God

Deze wapens zijn ‘geestelijke’ wapens, want christenen vechten niet tegen mensen, maar tegen machten, die het kwade willen. Deze wapens zijn er op twee niveaus:


‘Wapens’ in de omgang met andere mensen:
1 Vertel de waarheid.
2 Doe het goede.
3 Breng het goede nieuws van de vrede.


‘Wapens’ in de relatie met God
4 Houd vast aan het geloof, want het beschermt je als een schild.
5 Vertrouw erop dat God je zal redden,
6 De boodschap van God is net zo sterk als een zwaard.
De heilige Geest helpt je om die boodschap kracht te geven.Schrijver

De meeste brieven zijn aan Paulus toeschreven. Ook de brief aan de Efeziërs. Toch wordt nu in vraag gesteld of Paulus zelf deze brief wel schreef. Sommigen denken dat deze brief een aantal jaren na het overlijden van Paulus geschreven werd. Men zei men dat deze brief van Paulus was omdat een brief van Paulus veel gezag had. Dat gebeurde in die tijd vaker en men had daar geen problemen mee.Rondzendbrief

De brief aan de Efeziërs, zoals die in de Bijbel staat, is gericht aan de gemeente in de stad Efeze. Oorspronkelijk was die brief waarschijnlijk bedoeld voor meer christengemeenschappen.
Men denkt dat die brief geschreven werd voor niet-Joodse christenen, christenen die voor ze christen werden, niet behoorden tot het jodendom. Toch veronderstelt de schrijver dat zijn lezers de Joodse heilige boeken kenden (bijvoorbeeld het boek Jesaja).
Stijl

De brief aan de christenen van Efeze, die erg lijkt op de brief aan de Kolossenzen, is een moeilijke tekst met veel lange zinnen in een nogal plechtige taal.
De twee brieven gaan over de manier waarop Jezus heerst over de hemel, de aarde en alles wat God geschapen heeft. Er staat ook in dat Jezus nu nog niet alle macht over de wereld heeft, omdat er nog steeds kwaad bestaat. Hij is bezig om de hele wereld en alle machten en krachten aan zich te onderwerpen. Omdat christenen ze al vervuld zijn met Christus’ aanwezigheid spelen ze daarin een belangrijke rol.

Suggestie

Grote kinderen

DOEN

Net als soldaten

(Inspiratiebron: Bijbelbasics 2021)

Materiaal
Per kind: stevig tekenpapier
Viltstiften; eventueel verschillende versierspullen zoals stickers, veertjes en glitters

Verloop
In deze brief worden christenen opgeroepen om altijd vast te houden aan het geloof. Want ‘geloof’ beschermt christenen als een schild. De kinderen maken hun eigen schild en versieren het.

Bijvoorbeeld:
. Ze maken een tekening van hun favoriete bijbelverhaal
. Ze schrijven het woord GELOOF in sierlijke letters en kleuren die in.