Loading...
 

Ester 2, 1-23

Ester 2: Op zoek naar een nieuwe koningin

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De dienaren van de koning zeiden: 'Men moet mooie jonge meisjes zoeken voor de koning! Hij moet in alle provincies van zijn koninkrijk mensen aanduiden die alle mooie jonge meisjes naar Susa brengen. Het meisje dat de koning het mooiste vindt, moet koningin worden in de plaats van Wasti.' De koning vond dit een goed voorstel en liet het uitvoeren.

Nu woonde er in Susa een jood, die Mordekai heette. Hij was één van de ballingen die Nebukadnessar, de koning van Babel, uit Jeruzalem had weggevoerd, samen met Jechonja, de koning van Juda. Mordekai was de voogd van Hadassa, die Ester genoemd werd. Zij was de dochter van zijn oom. Ester was een mooi meisje. Na de dood van haar ouders nam Mordekai haar aan als dochter. Toen het besluit van de koning bekend was, was Ester bij de vele meisjes die naar Susa werden gebracht. Daar kreeg ze alles wat zij nodig had voor haar opmaak en haar voeding. Zij kreeg ook zeven dienaressen van het koninklijk paleis die haar moesten helpen. Maar Ester zei niets over haar volk en haar familie, want Mordekai had haar dat verboden.

Elke dag wandelde Mordekai langs het paleis om te vragen hoe het was met Ester en wat er met haar gebeurde. Elk meisje kreeg een schoonheidskuur van twaalf maanden. Wanneer ze bij de koning moest komen, kreeg ze alles mee wat ze wenste. Ze ging er 's avonds heen en als ze 's morgens weer terug kwam, ging ze naar het verblijf van de bijvrouwen. Ze ging niet meer bij de koning, tenzij die haar riep.

Toen het de beurt was aan Ester om bij de koning te komen, keek iedereen vol bewondering naar haar wanneer ze in het koninklijk paleis kwam. De koning had haar liever dan alle andere vrouwen. Hij zette het koninklijk diadeem op haar hoofd en maakte haar zo tot koningin in plaats van Wasti. Daarna organiseerde hij een groot feest voor alle belangrijke mensen van het land en zijn dienaren. De provincies moesten dat jaar geen belasting betalen en de koning deelde gul geschenken uit.

Op een dag zat Mordekai in de koninklijke poort. Daar hoorden hij twee dienaren van de koning, met plannen maken voor een aanslag op de koning. Mordekai zei het aan koningin Ester, die het aan de koning vertelde. Die liet de juistheid van dat nieuws onderzoeken. Toen dat waar bleek te zijn, werden de twee ophangen aan een paal.Stilstaan bij …

Mordekaï
Een Babylonische naam die gelijkt op Mardoek.
Mardoek was oorspronkelijk de stadsgod van Babel. Later, wanneer Babel de hoofdstad werd van het Babylonisch rijk, werd Mardoek de hoofdgod van de Babyloniërs.
Mordekai behoorde tot de stam van Benjamin, de stam waartoe ook koning Saul behoorde.

Jechonja
Dit zou Jojakin kunnen geweest zijn. Hij was een koning van Juda. In 598 werd hij vanuit Jeruzalem naar Babel gedeporteerd.

Hadassa
(= Hebreeuws: Mirte)

Ester
De naam Ester komt van het Perzische stareh, dat ster betekent, of van het Babylonische Isjtar, de naam van een Babylonische godin, De naam Isjtar is vooral bekend van de Isjtarpoort te Babel, die nu in het Pegamonmuseum te zien is.
In de naam 'Ester' kan men ook het Hebreeuwse werkwoord 'satar' zien. In dat geval betekent Ester: 'Ik die verborgen ben'. Ester moest namelijk 'verborgen' handelen om de redding van haar volk te bekomen.

Huis van de bijvrouwen
Een koning had in die tijd meerdere vrouwen. Die woonden in vrouwenhuizen die speciaal voor hen ingericht werden. Daar leefden ze in rijkdom en luxe.

Koninklijke poort
Dit kan verwijzen naar het poortgebouw van het paleis.
Het kan ook verwijzen naar ‘rechtsuitspraak’.

Aanslag
Het is niet uit de lucht gegrepen dat er plannen gemaakt werden om Ahasveros te doden. Historische bronnen vermelden dat koning Xerxes in zijn slaapkamer werd vermoord.

Bij de tekst

Namen en hun betekenis

De goden Mardoek en Isjtar spelen een centrale rol bij het Babylonische nieuwjaarsfeest.

Dat de joden namen als 'Ester' en 'Mordekai' droegen, wijst op een verregaande aanpassing aan hun niet-joodse omgeving. Men kan dit negatief interpreteren: de joden geven hun identiteit en hun geloof op. Maar men kan dit ook positief interpreteren: het is een manier om te overleven in een omgeving waarbij de overmacht te groot is en de bedreiging en verdrukking te sterk.

Bijbel en kunst

E. LONG

Koningin Ester (1878)

5 Edwin Long Ester

Werk van de Engelse kunstschilder Edwin Long (1829 – 1891)
V. MORANI

De kroning van Ester

5 Vincenzo Morani

Werk van de Italiaanse kunstschilder Vincenzo Morani (1809 – 1870)

Suggestie

Kleine kinderen

DOEN

Kleuren


Esther Coloring Page 3Knutselen

Esther

Maak de jurk van koningin Ester nog mooier door er van alles op te kleven: lapjes, stukjes gekleurd papier, draadjes en kraaltjes.
De rest mag gekleurd worden.