Loading...
 

Ester 6, 1-14

2 Foto


…page…

Ester 6: De koning kan niet slapen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Die nacht kon de koning niet slapen. Daarom vroeg hij: ‘Wil iemand uit het boek over de gedenkwaardige feiten voorlezen?’
De voorlezer kwam aan de plaats waar geschreven stond: ‘Mordekai heeft twee dienaren van de koning aangeklaagd omdat ze een aanslag beraamden op koning Ahasveros.’
De koning vroeg: 'Welke eer en welke onderscheiding werden daarvoor aan Mordekai gegeven?'
Zijn dienaren antwoordden: 'Er is hem niets gegeven.'
Daarop vroeg de koning: 'Wie is er in de voorhof?'
Haman was net in de buitenhof van het koninklijk paleis gekomen
om aan de koning te vragen, dat men Mordekai zou ophangen aan de paal, die hij voor hem had opgericht.
De dienaren antwoordden: 'Het is Haman.'
'Laat hem binnenkomen,' zei de koning.
Toen Haman binnen was vroeg de koning: 'Wat moet er gebeuren met iemand, die ik wil huldigen?'
Haman dacht: 'De koning zal mij willen huldigen.'
En hij zei tegen de koning: ‘Men moet die man men een gewaad geven, dat de koning heeft gedragen en een paard waarop de koning heeft gereden en dat op zijn hoofd de koninklijke kroon draagt. Zo gekleed moet men die man op dat paard over het stadsplein laten rijden en voor hem uit roepen: Dit gebeurt met de man aan wie de koning eer wil bewijzen!'
Toen zei de koning tegen Haman: 'Haal direct dat kleed en dat paard
en doe zoals u hebt voorgesteld met de jood Mordekai, die in de koninklijke poort zit.'
Dat deed Haman.

Na de rit keerde Mordekai terug naar de koninklijke poort, terwijl Haman zich jammerend naar zijn huis haastte. Daar vertelde hij aan zijn vrouw en aan al zijn vrienden wat hem overkomen was.
Toen zeiden zijn raadgevers en zijn vrouw: 'Als die Mordekai een jood is, zult u niet tegen hem op kunnen, maar onherroepelijk onder zijn ogen ten val komen.'
Ze waren nog niet uitgesproken of de dienaren van de koning waren er
die Haman brachten naar de maaltijd, die koningin Ester bereid had.

Bijbel en kunst

P.P. LASTMAN

De Triumf van Mordechai (1617)

5 Pieter Pietersz. Lastman The Triumph Of Mordechai

Werk van De Nederlandse kunstschilder Pieter Pietersz Lastman (1583 - 1633). Hij is vooral bekend als de leermeester van Rembrandt. In zijn schilderijen ligt de expressie vooral in het gezicht, de handen en de voeten.

REMBRANDT

Haman maakt zich op om Mordechai te eren

5 Rebrandt Haman Mordechai Grt

Olieverf op doek (127 × 116 cm) — ca. 1665
Hermitage, St. Petersburg


Haman was een invloedrijk man aan het hof van de Perzische koning Ahasveros. De koning vroeg hem om een eretocht voor te bereiden voor de Mordekai, die een aanslag op de koning had verijdeld.
In dit werk van Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) is duidelijk de weerzin te zien van Haman. Want hij had gedacht dat die eer voor hem zou zijn, en niet voor Mordekai, de enige in het land die weigerde voor hem te buigen.