Loading...
 

Exodus 15, 1-6

DSC03789

Foto © Chantal Leterme (Egypte - 2011)


…page…

Exodus 15, 1-6: Het lied van Mozes I

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 105)

Mozes zong samen met de Israëlieten dit lied voor de Heer:

‘Ik zing voor de Heer! Hij is machtig en sterk.
Alle paarden en soldaten heeft hij de zee in gejaagd.
De Heer maakt mij sterk, hij beschermt mij.
Hij heeft me geholpen.
Hij is mijn God en de God van mijn voorouders.
Ik eer hem en ik dank hem.
Hij wint elke strijd. Zijn naam is: Heer.
Het hele leger van de farao, alle soldaten en wagens,
heeft de Heer de zee in gejaagd.
Zelfs de sterkste soldaten zijn verdronken.
Hoge golven spoelden over hen heen,
in het diepe water zonken ze als stenen.
De Heer heeft de vijanden vernietigd,
hij heeft ze vernietigd met grote kracht.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mozes en de Israëlieten zongen dit lied
Ter ere van God:

Ik wil zingen voor God, want Hij is groot:
paard en berijder dreef Hij in zee.
God is mijn sterkte en kracht.
Hij heeft mij gered.
Hij is mijn God en Hem wil ik eren.
De God van mijn voorouders,
Hem zal ik prijzen.
God is een strijder, God is zijn naam.
De wagens van de farao en zijn machtige leger,
Hij wierp ze in zee.
Zijn beste aanvoerders,
ze verdronken in de Rietzee.
De vloed overspoelde hen.
Ze zakten als een steen naar de diepte.
Jouw rechterhand, God, toonde zijn kracht.
jouw rechterhand verpletterde de vijand.Stilstaan bij …

Zing voor de Heer ...
Deze zin is één van de oudste letterlijk bewaarde uitspraken van het volk van de Bijbel.

Paard en berijder
Deze woorden roepen het Egyptisch leger op waarin paarden een belangrijke rol speelden.

Rietzee
De Rietzee wordt ook wel de Rode Zee of de Schelfzee genoemd. Waarschijnlijk heeft de naam Rietzee met papyrusplanten (riet) te maken. Het woord ‘schelf’ is een ander woord voor ‘riet’. De naam Rode Zee zou ontstaan zijn doordat het water soms een rode gloed heeft, of omdat de aarde langs de zee een rode kleur heeft.


Bij de tekst

Een belijdend lied

Dit lied bezingt niet alleen de kracht en de heiligheid van God die het opneemt voor zijn volk (doortocht door de Rietzee), het is ook een geloofsbelijdenis: God is uniek: Hij kan niet vergeleken worden met welke god dan ook.Historische benadering

Mozes, Aäron en Mirjam waren belangrijke leidersfiguren in de bevrijding van de Hebreeën uit Egypte. In latere overleveringen werd Mozes meer en meer de grote Wetgever ten koste van Mirjam en Aäron, die in zijn schaduw kwamen te staan.

De uittocht uit Egypte wordt verbonden met de verdrukking van alle vreemdelingen na de verdrijving van de Hyksos in Egypte.

Suggestie

Grote kinderen

VERTELLEN

Halleluja

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007, p. 231)

Iemand zat op een bank in het park de Bijbel te lezen.
Hij was zo enthousiast, dat hij regelmatig riep:
‘Halleluja, loof de Heer.’
Een bijbelgeleerde kwam voorbij en vroeg wat hij las.
‘Het boek Exodus.
Dat gaat over Mozes die met de joden uit Egypte trok.
Ik lees juist dat God de zee gesplitst heeft
zodat het joodse volk
er door kon gaan.’
De geleerde zei hierop:
‘Weet je dan niet
dat er op die plek hooguit 10 cm water stond.’

De man bleef teleurgesteld achter op zijn bank.
Na een tijd besloot hij om verder te lezen.
Even later weerklonk:
‘Halleluja, loof de Heer.’
De geleerde hoorde het nog net,
keerde terug en zei:
‘Ik heb je zojuist uitgelegd wat er toen gebeurde.
Ben je dat dan nu reeds vergeten?’
De man schudde zijn hoofd en zei:
‘Integendeel, ik ben heel blij met uw uitleg.
Het is toch fantastisch!
Maar 10 cm water
en daarin komt een heel leger om.’