Loading...
 

Exodus 33, 7-11a . 34, 5b-9.28

2 Tent

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Exodus 33, 7-11a . 34, 5b-9.28: De tent van de samenkomst

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 133-135)

Een heel eind buiten het kamp zette Mozes een tent op. Die tent noemde hij ‘de Tent om de Heer te ontmoeten’. Iedereen die iets aan de Heer wilde vragen, ging naar die tent buiten het kamp.
Telkens als Mozes naar die tent ging, kwam iedereen naar buiten. Dan keken ze naar Mozes tot hij de tent in gegaan was. Zodra Mozes in de tent was, kwam de wolk van God naar beneden. De wolk bleef voor de ingang hangen. Dan sprak de Heer met Mozes.
Als de Israëlieten de wolk bij de ingang van de tent zagen, knielden ze allemaal voor hun eigen tent. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, net zoals iemand spreekt met zijn vriend. Daarna ging Mozes altijd weer terug naar het kamp.

Toen kwam de Heer in een wolk naar beneden. Hij kwam naast Mozes staan en hij zei: ‘Ik ben de Heer.’
Daarna ging de Heer voor Mozes langs. De Heer riep: ‘Ik ben de Heer! Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en vol liefde.
Mijn liefde voor mensen duurt duizenden generaties. Ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd doen, ook als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze mij ontrouw zijn. En ik straf ook hun kinderen, tot en met de vierde generatie.’
Meteen knielde Mozes. Hij boog diep voorover en zei: ‘Heer, als u vertrouwen in mij hebt, ga dan toch met ons mee! Ik weet dat het volk van Israël ongehoorzaam is. Maar vergeef ons onze fouten en zonden. Laat ons alstublieft weer uw volk zijn!’

Mozes bleef weer veertig dagen en nachten daar bij de Heer. Hij at en dronk niets. Hij schreef op de stenen platen de tien belangrijke regels die de Heer gegeven had.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mozes sloeg telkens de tent op buiten het kamp,
op een behoorlijke afstand.
Hij noemde haar: ‘tent van de samenkomst’.
Iedereen die iets aan God wilde vragen
ging naar deze tent buiten het kamp.
Als Mozes naar de tent ging,
gingen alle mensen voor de ingang van hun tent staan
en bleven hem nakijken tot hij in de tent verdwenen was.
Als Mozes dan binnen was, daalde de wolkkolom neer
en bleef staan boven de ingang van de tent.
Dan sprak God tot Mozes.
Zodra de mensen de wolkkolom boven de ingang van de tent zagen
bogen ze zich neer bij de ingang van hun tent.
God sprak dan met Mozes van aangezicht tot aangezicht,
zoals mensen met elkaar spreken.

God ging hem voorbij en riep:
'God is barmhartig en medelijdend,
lankmoedig, groot in liefde en trouw.
Hij is goed tot in de duizendste generatie,
Hij vergeeft misdaden, overtredingen en zonden,
maar laat een schuldige niet ongestraft
en Hij straft de misdaden van de vaders
in hun kinderen en kleinkinderen,
in de derde en vierde generatie.'
Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog neer.
Toen zei hij: `Heer, wees goed en trek met ons mee.
Dit volk is wel koppig maar vergeef het toch hun misdaden en zonden,
en zie ons als je eigen bezit.'

Mozes bleef veertig dagen en veertig nachten bij God,
zonder te eten of te drinken.
En God grifte in stenen platen
de bepalingen van het verbond, de tien geboden.Stilstaan bij …

Ruime / behoorlijke afstand
Symboliseert de afstand tussen God en Israël.

Tent van de samenkomst
Hiermee wordt bedoeld dat deze tent de ontmoetingsplaats was met God.

Van aangezicht tot aangezicht
In Numeri 12, 8 wordt duidelijk dat dit een duidelijk spreken is, een spreken zonder raadsels.