Loading...
 

Exodus 34, 29-35

2 Stralen


…page…

Exodus 34, 29-35: Het gezicht van Mozes straalt

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 136)

Mozes ging de berg Sinai af. Hij had de twee stenen platen met de tien regels bij zich. Zijn gezicht had een stralende glans, want hij had met de Heer gesproken. Maar Mozes wist niet dat zijn gezicht zo straalde.
Aäron en de andere Israëlieten zagen de glans op het gezicht van Mozes. Daarom durfden ze niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep Aäron en de leiders van het volk bij zich en sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten dichterbij.
Mozes vertelde de Israëlieten alles wat de Heer op de berg Sinai gezegd had. En hij zei dat ze zich aan alle regels moesten houden. Toen Mozes klaar was met spreken, deed hij een doek voor zijn gezicht. Telkens als Mozes met de Heer ging spreken, deed hij de doek af. En daarna ging hij steeds terug om de Israëlieten te vertellen wat de Heer gezegd had. Ze zagen dan de stralende glans op zijn gezicht. En dan deed Mozes de doek weer voor zijn gezicht, totdat hij weer naar de Heer ging.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mozes daalde de berg Sinaï af met de twee stenen platen,
waarop de tekst van het verbond stond.
Hij was er zich niet van bewust dat zijn gezicht straalde
omdat hij met God gesproken had.
Maar Aäron en de overige Israëlieten
zagen die glans op zijn gezicht wel.
Ze durfden hem niet te naderen.
Toen riep Mozes Aäron en alle leiders van de gemeenschap bij hem.
Hij bracht hun verslag uit.
Daarna kwamen alle Israëlieten bij hem.
Hij zei hun alles wat God hem op de berg Sinaï gezegd had.
Daarna deed hij een doek over zijn gezicht.
Telkens als Mozes naar God ging om met Hem te spreken,
deed hij de doek af tot hij weer buiten kwam.
Als hij dan naar buiten kwam
en de Israëlieten ging zeggen wat ze moesten doen,
deed hij de doek weer voor zijn gezicht
zodat de Israëlieten de glans op zijn gezicht niet zouden zien,
tot hij opnieuw naar binnen ging om met God te spreken.Stilstaan bij …

Stenen platen
God gaat opnieuw een verbond aan met zijn volk. De nieuwe stenen platen zijn daar getuigen van.

Zijn gezicht glansde
In het Hebreeuws staat letterlijk: ‘hij droeg horens’. Zo kwam het dat kunstenaars vroeger Mozes afbeeldden met horens.
De Mozes van Michelangelo is daar een heel duidelijk voorbeeld van:

5 Michelangelo Mozes


Horns Of Moses

Detail