Loading...
 

Exodus 40, 16-21.34-38

2 Wolk

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Exodus 40, 16-21.34-38: De tent van de samenkomst

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 144-145)

Mozes deed alles wat de Heer gezegd had. In de eerste maand van het tweede jaar nadat de Israëlieten uit Egypte weggegaan waren, werd de heilige tent opgebouwd.
Mozes liet de voetstukken neerzetten en hij liet de planken daarin zetten. De dwarsbalken werden geplaatst en de palen werden rechtop gezet. De grote tent werd over de eerste tent heen gespannen. En daaroverheen werden de grote kleden gelegd om de tent af te dekken. Alles gebeurde zoals de Heer het tegen Mozes had gezegd.

Mozes legde de stenen platen met de wet van God in de heilige kist. Hij stak de draagstokken door de ringen van de kist en deed het deksel op de kist. Toen zette hij de kist in de tent. Hij hing het gordijn ervoor om de kist apart te zetten. Want zo had de Heer het tegen Mozes gezegd.

Op dat moment kwam er een wolk boven de heilige tent hangen. Het stralende licht van de Heer vulde de tent. Mozes kon niet naar binnen gaan, want de wolk van de Heer hing boven de tent. En het stralende licht van de Heer vulde de tent.
Steeds als de wolk boven de tent omhoogging, reisden de Israëlieten verder. En als de wolk niet omhoogging, reisden ze niet verder. Dan wachtten ze tot de wolk weer omhoogging. Overdag zagen de Israëlieten de Heer in de wolk boven de tent, en ’s nachts zagen ze een vuur in de wolk.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mozes voerde alles uit zoals God hem had gevraagd.
Men stelde de tent op
in de eerste maand van het tweede jaar, op de eerste van de maand.
Men plaatste voetstukken en bevestigde schotten.
Men bracht verbindingslatten aan en richtte palen op.
De tent werd over de eerste tent gespannen.
Daarover legde men het tentdak, zoals God aan Mozes had gevraagd.
Mozes legde de verbondsakte in de ark,
schoof de draagstangen aan de ark en legde er de dekplaat op.
Hij bracht de ark in de tent en hing het voorhangsel op
zodat de ark met de verbondsakte op vraag van God
niet gezien kon worden.

Toen overdekte de wolk de tent van de samenkomst
en de heerlijkheid van God vulde de tent.
Mozes kon de tent niet binnengaan, omdat de wolk erboven rustte,
en de heerlijkheid van God de tent vulde.
Op heel hun tocht trokken de Israëlieten telkens pas verder
als de wolk boven de tent omhoog ging.
Als de wolk dat niet deed, bleven ze wachten.
Tijdens heel hun tocht rustte de wolk van God overdag boven de tent,
maar 's nachts was er een vuurgloed, die alle Israëlieten konden zien.Stilstaan bij …

Wolk
Beeld van de aanwezigheid van God.

Tent van de samenkomst
Hiermee wordt bedoeld dat deze tent de ontmoetingsplaats was van het volk met God.