Loading...
 

Ezechiël 2, 8 - 3, 4

2 Schriftrol

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Ezechiël 2, 8-3, 1-4: Eet wat Ik je geef

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

‘Mensenkind, luister naar wat Ik je zeg.
Wees niet opstandig
zoals dit opstandige volk,
maar doe je mond open
en eet wat Ik je geef.'
Ik keek op en zag een hand
die zich naar me uitstrekte.
In die hand zag Ik een boekrol.
Hij rolde die voor me open.
Ze was van binnen en van buiten beschreven.
Er stonden klaagliederen op,
treurzangen en weeklachten.


Hij zei tot mij: 'Mensenkind,
eet wat je voorgehouden wordt.
Eet deze boekrol op
en spreek dan tot het volk van Israël.'
Ik opende mijn mond
en Hij gaf me die boekrol te eten.
Hij zei tegen me: 'Mensenkind,
laat uw lichaam de boekrol opnemen
die Ik je geef en verzadig je ermee.
Ik at dus de boekrol op.
Ze was zo lekker als honing.
Hij zei tegen me: 'Mensenkind,
ga naar het volk van Israël
en breng hun mijn woorden over.Stilstaan bij …

Boekrol
De boekrol in deze tekst verwijst naar wat God de mensen wil zeggen en wat een plaats moet krijgen in het hart van de mens.

Opeten
Een beeldende manier om te zeggen: zich iets toe-eigenen, aan iets deelnemen …
In deze context: zich voeden met de Heilige Schrift.

Bij de tekst

Niet van brood alleen leeft de mens

In deze tekst worden de woorden van God voorgesteld als eten dat de honger stilt en lekker smaakt.
Zo noemt Jezus zich ‘brood’. Met dat brood wordt de ‘honger’ van duizenden mensen gestild.

Suggestie

Jongeren

DOEN

Mijn eigen schriftrol


Scroll Border

Neem een blad papier en rol dat op.
Rol het terug open en schrijf er de zinnen uit de Bijbel die op jou het meest indruk maken.

Indien je niet zo direct op een tekst kunt komen, schrijf je op welk verhaal uit de Bijbel zo’n indruk heeft gemaakt dat je er in de uitbouw van je leven rekening mee wilt houden.