Loading...
 

Ezechiël 28, 1-10

2 Mens

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Ezechiël 28, 1-10: Een mens ben je, geen God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God zei tegen me:
‘Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus:
Zo spreekt God:
Je bent hoogmoedig geworden en hebt gezegd:
‘Ik ben een god, ik zit op een goddelijke troon, midden op zee.’
Ofschoon je maar een mens bent en geen god,
dacht je goddelijke wijsheid te bezitten.
Ja, je bent wijzer dan Daniël. Geen geheim is voor jou verborgen.
Door je wijsheid en inzicht heb je rijkdommen verworven
en goud en zilver verzameld in je schatkamers.
Door je handelsgeest heb je je bezit vergroot
en zo ben je trots geworden op je rijkdom.
Daarom, zo spreekt God:
omdat je dacht goddelijke wijsheid te bezitten,
stuur Ik vreemde volken op je af, de meest wreede.
Ze zullen met hun zwaarden al je schitterende wijsheid vernietigen,
en je luister zullen ze onteren.
Ze zullen jou in de onderwereld laten afdalen
en je zult een gewelddadige dood sterven, midden op zee.
Als je oog in oog staat met hem die je doodt,
zul je dan nog volhouden dat je een god bent?
Wanneer je in de macht bent van hem die je doodt,
zul je ervaren dat je een mens bent en geen god.
Door de hand van vreemdelingen
zul je een vernederende dood sterven’.
Zo heb Ik gesproken, zegt God.” ’Stilstaan bij …

Tyrus
Havenstad aan de Middellandse Zee.
Lees meer

Daniël
Het zou kunnen dat Ezechiël met ‘Daniël’ de profeet Daniël bedoelt, maar zeker is dat niet.

Bij de tekst

Hoogmoed

In het Oude Testament is 'willen zijn als God ' dé zonde. (Dit is ook de zonde van Adam en Eva)
De machtsontplooiing van Assyrië en Tyrus zagen de profeten als zo’n vorm van hoogmoed.