Loading...
 

Ezechiël 36, 23-28

2 Hart

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Ezechiël 36, 23-28: Een nieuw hart

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zo zegt God:
Ik zal mijn grote naam,
die door jullie bij de volken ontwijd is,
weer doen eerbiedigen.
Door jullie zal Ik aan de volken tonen
dat Ik de Heilige ben.
Zo zullen ze beseffen dat Ik God ben.
Ik zal jullie weghalen van bij de volken,
jullie samenbrengen uit alle landen
en jullie leiden naar jullie eigen land.
Ik zal jullie met zuiver water besprenkelen
en jullie zullen rein worden.
Ik zal jullie reinigen
van al jullie ongerechtigheden
en van al jullie afgoderij.
Ik zal jullie een nieuw hart geven
en een nieuwe geest.
Ik zal het stenen hart verwijderen uit jullie lichaam
en jullie een hart van vlees geven.
Ik zal mijn geest in jullie uitstorten
en ervoor zorgen
dat jullie mijn wetten nakomen
en mijn voorschriften nauwkeurig onderhouden.
Jullie zullen wonen in het land
dat Ik jullie voorouders gaf.
Jullie zullen mijn volk zijn
en Ik zal jullie God zijn.Stilstaan bij …

Heilig
Met iets wat ‘heilig’ is, bedoelt men: anders-zijn, apart zijn, gescheiden zijn. Zo is God heilig omdat Hij anders is dan de mens.

Beseffen / erkennen
Dit wil zeggen dat men de heiligheid, het anders-zijn van God aanvaardt.

Hart
In het Oude Testament betekent hart de hele persoonlijkheid van de mens.

Bij de tekst

Bekering

Een nieuw hart en een nieuwe geest … een manier om te zeggen dat Israël zich kan bekeren en zich zo kan herstellen.

Suggestie

Jongeren

VERTELLEN

Het mooie hart

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 154)

Een jonge man stond op het dorpsplein en zei:
‘Ik heb het mooiste hart van de omgeving.’
Iedereen die het zag, was het met hem eens.

Maar op een dag zei een oude man:
‘Mijn hart is mooier dan dat van jou.’
De mensen keken naar zijn hart.
Het sloeg wel krachtig, maar het zat vol littekens.
Er waren stukken uit,
waarin andere stukken waren gezet,
die er niet mooi in pasten.
Er waren ook lege gaten.
‘Je maakt een grapje,’ zei de jonge man.
‘Mijn hart is perfect
en dat van jou is een puinhoop vol littekens.’
‘Ja,’ zei de oude man, ‘maar elk litteken herinnert
aan iemand aan wie ik liefde heb gegeven.
Ik scheur dan een stukje uit mijn hart en geef het.
Vaak krijg ik een stukje van hun hart
om zo de lege plaats op te vullen.
Maar die stukken zijn niet precies hetzelfde.
Het gebeurt ook dat ik een stuk van mijn hart weggeef
zonder dat de ander me een stuk van zijn hart terug geeft.
Dat zijn de lege gaten.’

De jonge man werd er stil van.
Hij wandelde naar de oude man,
scheurde uit zijn perfecte hart een stuk en gaf het hem.
De oude man nam het stuk aan
en plaatste het in zijn eigen hart.
Hij nam een ander stuk uit zijn hart
en plaatste het in het hart van de jonge man.
Het paste wel niet perfect,
maar het hart van de jonge man was mooier als voorheen,
omdat de liefde van de oude man nu ook door zijn hart stroomde.