Loading...
 

Ezechiël 47, 1-9.12

2 Waden

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Ezechiël 47, 1-9.12: Water uit de tempel

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1409-1410)

De man bracht me terug naar de ingang van de tempel. De ingang keek uit op het oosten. Ik zag dat er onder de deur van de tempel water tevoorschijn kwam. Het stroomde langs de zuidkant van het altaar, en ging daarna verder in oostelijke richting.
De man bracht me door de noordelijke poort naar buiten, en we liepen buiten langs de tempel naar de oostelijke poort. Daar zag ik dat het water aan de zuidkant onder de poort door druppelde.

De man volgde het water in de richting van het oosten. Intussen mat hij met zijn touw hoe ver we liepen. Toen we een halve kilometer gelopen hadden, liet hij mij het water oversteken. Het water kwam tot aan mijn enkels. Toen we nog een halve kilometer verder waren, moest ik opnieuw door het water heen gaan. Nu kwam het water tot aan mijn knieën. Weer een halve kilometer verder kwam het water tot aan mijn heupen. En nog een halve kilometer verder was het water een rivier geworden. Het was zo diep, dat ik er niet meer doorheen kon lopen. Ik kon alleen nog maar zwemmen.
De man zei: ‘Zie je dat, mensenkind?’ Hij liet me weer uit het water komen, en opeens zag ik dat er aan allebei de kanten van de rivier heel veel bomen stonden.

De man zei: ‘Dit water stroomt naar het oosten, en dan verder door het dal van de Jordaan naar de Dode Zee. Als de rivier daar de zee in stroomt, wordt het water van de zee zoet. Overal waar het water van deze rivier komt, brengt het nieuw leven. Het water zal daar vol zijn met dieren en vol met vis.

Aan allebei de kanten van de rivier zullen bomen groeien. De bladeren van die bomen verdorren niet. En de vruchten van die bomen raken nooit op. Elke maand krijgen de bomen nieuwe vruchten. Dat komt doordat het water van de rivier uit de tempel stroomt. De vruchten worden als voedsel gebruikt, en de bladeren als medicijn.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel.
Daar zag ik onder de drempel water opwellen
en naar het oosten stromen,
want de voorzijde van de tempel lag op het oosten.
Het water stroomde eerst zuidwaarts langs de muur
en dan langs de zuidkant van het altaar.
De man leidde mij door de noordpoort naar buiten
naar de oostelijke buitenpoort
en rechts daarvan was het water weer te zien.
De man ging verder naar het oosten met de meetstok in de hand.
Hij mat een afstand af van duizend el.
Daar liet hij mij door het water waden. Dat kwam tot mijn enkels.
Weer mat hij een afstand van duizend el af.
Hij liet mij door het water waden en het kwam tot mijn knieën.
Opnieuw mat hij een afstand van duizend el af.
Hij liet mij door het water waden en het kwam tot mijn middel.
Nog eens mat hij een afstand van duizend el af;
nu was het een rivier, waar ik niet meer doorheen kon waden.
Het water was zo diep dat men er alleen zwemmend overheen kon.
Toen vroeg de man: 'Heb je dat gezien, mensenkind?'
En hij liet me teruggaan langs de oever van de rivier.
Op de terugweg zag ik aan beide oevers overal bomen staan.
Hij zei: 'Dit water stroomt door het oostelijk deel van het land
naar de Araba, mondt uit in de Zoutzee
en maakt het water van de zee gezond.
De rivier brengt leven overal waar hij stroomt,
het wemelt er van dieren.
De zee zit vol vis, want de rivier die erin uitmondt,
maakt het water gezond.
Overal waar hij stroomt is volop leven.

Aan beide oevers van de rivier groeien allerlei vruchtbomen.
Hun bladeren verdorren niet en ze zijn nooit zonder vruchten.
Elke maand dragen ze vruchten,
want het water dat ze voedt, komt uit het heiligdom.
De vruchten zijn eetbaar en de bladeren geneeskrachtig.'Stilstaan bij …

Zoutzee
Hiermee wordt de Dode Zee bedoeld.

Water van de zee gezond maken
Hiermee wordt gezegd dat het water van de zee terug zoet wordt.

Bij de tekst

Spreken met beelden

Dit visioen van de profeet Ezechiël toont een paradijselijke omgeving in de buurt van de tempel. Vanuit de lezing van psalm 1 kan men die tempel zien als het beeld voor het Woord van God. Vandaaruit ontspringen stromen van levend water.
Wie drinkt van dat water, krijgt ‘leven’.Ezechiël 40-48

De hoofdstukken 40-48 uit het boek Ezechiël zouden een aantal jaren later geschreven geweest zijn dan de andere hoofdstukken (573 voor Christus). Ze vormen het hoogtepunt van het boek: God is weer bij zijn mensen en zal er nooit meer weggaan.