Loading...
 

GANZENBORD

2 Ganzenbord


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wat?

Een spelbord, waarbij bij de verschillende vakjes verschillende opdrachten horen.
Het spelen van een ganzenbord kan een reeks bijeenkomsten rond een bepaald onderwerp toetsen.
Bv. Over gebruiken en inhouden rond advent en Kerst; of de veertigdagentijd en Pasen.

Bedoeling

Kinderen leren met het andere ritme van de andere deelnemers rekening te houden.
Ze verwerken op een speelse manier een bepaalde inhoud.

Aan de slag

Materiaal

. Spelbord: teken op een plaat, een flap, een bord, een oud laken ... een reeks aaneengesloten vakjes.
Dit kan zijn: en ganzenbord (64 vakjes) of een reisroute (vrij aantal vakjes) die een beweging, een proces visualiseren
of
Zorg voor een aantal gekleurde tekenbladen (Bv.: 5x rood, 5x geel, 5x groen, 5x blauw). Schik die tekenbladen in een vorm (cirkel, rechthoek, vierkant, kronkelende weg ...), waarbij de kleuren door elkaar gebruikt worden.

. Op een aantal vakjes staat een symbool dat naar een opdracht verwijst. Dit kan een vraag zijn, waarop een antwoord verwacht wordt, maar het kan ook een opdracht zijn, die alleen of in groep gerealiseerd kan worden. Bv. iets uitbeelden.

. Pionnen (1 per deelnemer of per groepje)

. 2 dobbelstenen


Merk op
Wie maar een beperkte tijd heeft om het spel te spelen, voorziet beter geen 64 vakjes. 32 of 48 is al voldoende.Verloop

Verdeel de groep kinderen in groepjes van drie of vier. Ze gooien om beurt en lopen het aantal vakjes dat de dobbelsteen aangeeft. De speler realiseert de opdrachten van het vakje waarop ze terechtkomen zijn.
De eerste speler die het eind van de route bereikt, is de winnaar.

Lees, om af te sluiten, een kort verhaal voor dat met het onderwerp van het spel te maken heeft.

Wanneer?

Men kan een 'ganzenbord' het best spelen op het einde van een bepaald project, als een herhaling van de belangrijkste punten.

Variant

(Met dank aan Liesbet Smet, 2003-2004)

Een 'bord' dat bestaat uit bv. 32 vakjes. Op elk van die vakjes staat 1 van de volgende vier tekeningen. Elk van die tekeningen staat voor een andere activiteit.


Gevouwen handen
Deze tekening staat voor gebeden.
Er wordt dan een gebed voorgelezen met de mogelijkheid om aan te vullen met een gebed in eigen woorden.


Open boek
Deze tekening staat voor verhalen.
Er wordt dan een kort verhaal voorgelezen.


Muzieknoten
Deze tekening staat voor liederen.
Er wordt dan een lied aangeleerd, gezongen of er wordt naar een lied geluisterd.


Kleurpotloden
Deze tekening staat voor een korte opdracht.
Dit kan zijn: knutselen, kleuren of een spelletje oplossen.

Het ganzenbord is altijd aanwezig in het lokaal. Er staat slechts één pion op. Deze pion vertegenwoordigt de hele groep. Het bord wordt gebruikt, wanneer op het einde van een activiteit nog wat tijd over is. Eén van de kinderen gooit met de dobbelsteen en komt zo op een verhaal, een lied, een spel of knutselopdracht of een gebed.
Naargelang de tijd neem je een lange of korte tekst, een korte opdracht of een makkelijke, zing je een lied of laat je het beluisteren, bespreek je een gebed of lees je het enkel voor.


TIP
Pas de opdrachten aan aan de tijd door het jaar.
Bijvoorbeeld: Kerstmis, advent, vasten, Pasen, gewone zondag ...
Heb je rond Kerstmis al 3 keer een gebed gehad en nog geen enkele leuke knutselopdracht, dan kun je het spel manipuleren. Zeg bv.: je moet 1 plaats terug, of: ga 2 plaatsen vooruit, zodat de deelnemers op een ander vakje komen.