Loading...
 

GERASA

Pier Averara 3djdkc1Z3sw Unsplash

GERASA

Foto van Pier Averara in Unsplash


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Gerasa, nu Jerash, lag / ligt in het noorden van Jordanië, op 45 km ten noorden van de hoofdstad Amman, aan de rivier Jabbok. De stad, een van de steden van de Dekapolis, was toen Jezus leefde de hoofdstad van het land van de Gerasenen en de meest bekende van de steden van Dekapolis.Over de naam

In de oudheid sprak men over Gerasa of over Antiochië aan de Gouden Rivier.
In de buurt van de ruïnes van de vroegere stad Gerasa, ontstond een nieuwe stad die nu Jerasj (Jerash, Dzjerasj) heet, maar waarin de vroegere naam nog terug te vinden is.Geschiedenis van Gerasa

3500 tot rond 1000 voor Christus
Waarschijnlijk was Gerasa al bewoond tijdens de Bronstijd en de IJzertijd door een Semitische bevolking, die op de plaats waar nu de ruïnes van een Zeustempel zijn, een tempel bouwde voor Dusharra, een god die aanbeden werd door de Nabateeërs in de omgeving van Petra.

310 voor Christus
Macedonische kolonisten of veteranen van het leger Alexander de Grote, vestigden zich in Gerasa.

63 voor Christus
De Romeinen (Pompeius) veroverden Gerasa. Onder hun heerschappij kende de stad een grote bloei in de eerste en tweede eeuw. (O.a. triomfboog van Hadrianus, hippodroom, forum, Zeustempel, de tempel van Artemis, het theater, de thermen en de Dionysostempel, later verbouwd tot een kathedraal)
Onder keizer Trajanus bereikte de stad haar hoogtepunt.

614
Gerasa werd veroverd door de Perzen die de stad intact lieten.

636
Verovering van het gebied door het Arabisch-islamitische rijk.
De dynastie van de Omajjaden bouwde enkele moskeeën, die de tijd bijna niet hebben overleefd.

746
Een aardbeving vernietigde veel gebouwen in Gerasa.
Later gebruikten de kruisvaarders de ruïnes van de tempel van Artemis als burcht.

Begin 19e eeuw
Ontdekking van de ruïnes van Gerasa (1806).
In 1925 begon men met het restaureren ervan.Actuele situatie

Gerasa is nu een grote archeologische vindplaats. Omdat een groot deel van de oude stad zich onder de huidige bebouwing van Jerasj bevindt, zijn opgravingen moeilijk.
Het moderne Jerasj ligt ten oosten van de archeologische site.

Wetenswaardigheden

Eerste christenen

In Jerasj legden Jordaanse archeologen naast de tempel van Artemis, de fundamenten bloot van een gebouw dat volgens hen de oudst bekende christelijke kerk is. Dit betekent dat er in Gerasa al heel vroeg een christelijke gemeenschap was.Dekapolis

Dit was een verbond van tien steden (deka = tien; polis = stad), die buiten het gezag van Herodes Antipas en van de joodse priesters stonden.
Die tien steden waarin Grieks gesproken werd, waren in de ogen van de Joden heidens gebied.Gerasa? Gadara?

Omdat Gerasa niet lag aan het meer van Galilea, vond Matteüs (Matteüs 8, 28) de genezing van een bezetene, waarbij varkens in het meer afstormden niet erg aannemelijk en verving hij Gerasa door Gadara bij het gebruiken van de tekst van Marcus. Maar Marcus heeft het niet over de stad Gerasa, maar over het land van de Gerasenen.

Gerasa in de Bijbel

Nieuwe Testament

Marcus 5, 1
"Zij kwamen nu aan de overkant van het meer in het land van de Gerasenen."

Lees meer // Lucas 8, 37

Marcus en Lucas vertellen de genezing van één bezeten man. Op het bevel van Jezus gingen de demonen uit de man in een kudde varkens, die van de steilte af in het meer stortte en verdronk. De bevolking van de streek vroeg Jezus toen om weg te gaan uit hun gebied.

Matteüs schreef in zijn evangelie over een gelijkaardige gebeurtenis die twee bezeten mensen overkwam in het land van de Gadarenen (bewoners van Gadara, een andere stad van de Dekapolis, die dichter bij het Meer van Galilea lag).