Loading...
 

Galaten 1, 6-12

2 Rug

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Galaten 1, 6-12: Keer de rug niet naar het evangelie

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1849)

Ik begrijp niets van jullie! God zelf heeft jullie uitgekozen, want hij is goed voor jullie. Maar jullie willen nu al niet meer bij hem horen. Een tijd geleden heb ik jullie het goede nieuws over Christus verteld. Maar nu denken jullie dat er een andere waarheid is. Vrienden, er is geen andere waarheid!
Mensen brengen jullie in de war. Zij willen van alles veranderen aan het goede nieuws over Christus. Maar wat ik verteld heb, is de waarheid. Als iemand iets anders vertelt, dan zal hij door God gestraft worden. En dat geldt voor iedereen, ook voor mij. Het geldt zelfs voor een engel uit de hemel!
Ik zeg het nog een keer: Jullie hebben het goede nieuws over Christus gehoord. Laat God iedereen straffen die jullie iets anders vertelt!
Misschien vinden de mensen het niet prettig wat ik zeg. Maar dat maakt me niet uit. Ik doe alleen wat God wil. Ik ben alleen maar bezig met mijn werk voor Christus.
Vrienden, het goede nieuws dat ik jullie verteld heb, is niet door mensen bedacht. Dat moeten jullie goed begrijpen. Ik heb het ook niet van mensen gehoord of geleerd. Ik heb het van Jezus Christus zelf gehoord.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik sta verbaasd dat jullie zo spoedig de rug hebben gekeerd
naar hem die jullie riep tot de genade van Christus
en zich keerden naar een ander evangelie.
Maar er is geen ander evangelie ,
er zijn alleen maar mensen die jullie verontrusten
en het evangelie van Christus willen verdraaien.
Maar al zouden wijzelf of een engel uit de hemel
een ander evangelie verkondigen
dan wat wij jullie verkondigd hebben: hij is vervloekt!
Wat ik jullie vroeger al heb gezegd zeg ik nu opnieuw:
als iemand jullie een ander evangelie verkondigt
dan jullie ontvangen hebben: hij is vervloekt!
Tracht ik nu de mensen te winnen of God?
Zoek ik soms de gunst van de mensen?
Als ik dat deed, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
Ik verzeker u, broeders, het evangelie dat ik jullie heb verkondigd
werd niet door mensen bedacht.
Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd,
maar door een openbaring van Jezus Christus.Stilstaan bij …

Gunst
Paulus maakt allusie op het feit dat tegenstanders van Paulus hem ervan beschuldigden dat hij de overgang naar het christendom voor de heidenen gemakkelijk wilde maken door hen vrij te stellen van de besnijdenis.

Niet door mensen bedacht
Het evangelie berust op goddelijke openbaring en ligt in de lijn van wat in de Schrift staat.

Openbaring van Jezus Christus
Paulus verwijst hier naar zijn roeping door Jezus om zijn gezag als apostel te doen gelden. Die roeping maakt dat hij op dezelfde hoogte staat als de andere apostelen.

Bij de tekst

De essentie van het geloof

Gewoonlijk schrijft Paulus na de openingsgroet een woord van dank. Maar niet in de brief aan de Galaten. Wat was er gebeurd? Toen Paulus vertrokken was hadden mensen tegen de gemeenschap gezegd dat ze besneden moesten worden en de voorschriften van de Tora moesten volgen.
Paulus was hiervoor verontwaardigd, omdat dit inging tegen de kern van het geloof die hij in het begin van zijn brief als volgt samenvatte: Jezus is de gezalfde, de Zoon van God, heeft zich aan de dood overgeleverd om ons vergeving van zonden te schenken en zijn Vader heeft hem doen verrijzen. Door de gave van de Geest staan we in een nieuwe wereld.Paulus en de Tora

Voor Paulus was het evangelie toegankelijk voor alle mensen. Daarom moesten ze de Tora van de wetsgetrouwe joden niet volgen, en waren besnijdenis en voedselwetten geen voorwaarden om christen te worden. Telkens opnieuw had Jezus in zijn optreden duidelijk gemaakt dat een krampachtig volgen van de wet discriminerend en onderdrukkend kon zijn.