Loading...
 

Galaten 3, 7-14

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Galaten 3, 7-14: Gered door het geloof

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1852)

Het ging ook bij Abraham om het geloof. De gelovigen zijn dus de echte nakomelingen van Abraham.
Mensen die geen Jood zijn, worden door God gered als ze geloven. Dat staat in de heilige boeken. Abraham kreeg dat goede nieuws al te horen: «Alle volken zullen net zo gezegend worden als jij.» God zegende Abraham omdat hij geloofde. En God zegent ook alle andere mensen die geloven.
Je kunt je uiterste best doen om je aan de wet te houden. Maar zo word je niet gered. Want in de heilige boeken staat: «Wie niet precies doet wat in de wet staat, zal gestraft worden.»
God redt mensen omdat ze geloven, niet omdat ze zich aan de wet proberen te houden. Ook dat staat duidelijk in de heilige boeken: «Als je gelooft, ziet God je als een goed mens. Dan zul je leven.» Bij de wet gaat het niet om geloven. Want over de wet lezen we: «Alleen als je alles doet wat er staat, zul je leven.»
De wet leidt dus tot straf, maar Christus heeft ons bevrijd. Hij is aan het kruis gestorven, en zo heeft hij onze straf gedragen. Want in de heilige boeken staat: «De man die aan het kruis gehangen wordt, draagt Gods straf.»
Dankzij Jezus Christus kunnen niet-Joden nu dus dezelfde zegen krijgen als Abraham. En Gods belofte komt uit: wij geloven, en daarom krijgen we de heilige Geest.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jullie zien het: mensen die geloven, dat zijn de kinderen van Abraham.
Omdat de Schrift heeft voorzien
dat God andere volkeren zou aannemen door het geloof,
verkondigde ze aan Abraham al het goede nieuws:
‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’
Dus worden mensen die geloven gezegend,
samen met Abraham, de gelovige.

De mensen die op de wet vertrouwen liggen onder een vloek,
want er staat geschreven:
‘Vervloekt is iedereen die zich niet houdt
aan alle voorschriften in het boek van de wet.’
Dat God niemand door een wet aanvaardt, is duidelijk,
want er staat ook:
‘Hij die door het geloof aanvaard is, zal leven.’
Maar de wet heeft niets met geloven te maken, want er staat:
‘Hij die doet wat de Wet vraagt, zal leven.’

Christus heeft ons bevrijd van deze vloek
door zelf voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven:
‘Vervloekt is al wie hangt aan een paal.’
Dankzij Jezus Christus krijgen alle volken dezelfde zegen als Abraham.
Zo zullen wij door het geloof de Heilige Geest ontvangen
zoals ons beloofd is.Stilstaan bij …

Goede nieuws
(= Evangelie)
Doordat Paulus het evangelie verbindt met Abraham, maakt Paulus duidelijk dat christenen van niet-joodse afkomst ingaan tegen de bedoelingen van God door de Joodse Wet te willen onderhouden. Door Jezus zijn ze erfgenamen van Abraham.

Bij de tekst

Inhoud

Christenen zijn geroepen om niet langer slaven van de wet te zijn, maar vrij te leven vanuit de Geest.