Loading...
 

Galaten 5, 18-25

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Galaten 5, 18-25: Leef zoals de heilige Geest het wil

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1856)

Maar als je luistert naar de Geest, dan leef je zoals God het wil. Dan heb je de wet dus niet nodig.
Veel mensen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Daardoor doen ze slechte dingen. Dat weten we allemaal.
Ze gedragen zich slecht en hebben verboden seks. Ze vereren afgoden en gebruiken toverspreuken. Ze zijn jaloers op elkaar en denken alleen maar aan zichzelf. Ze vormen eigen groepen en zoeken ruzie. Ze worden snel kwaad en behandelen elkaar als vijanden. Ze drinken te veel, en op feesten laten ze zich helemaal gaan. En ze doen nog veel meer slechte dingen.
Ik heb het jullie al eerder gezegd: Wie zulke dingen doet, zal niet in Gods nieuwe wereld komen.
Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil. Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus niet leiden door slechte verlangens.
Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. Laten we dus niet opscheppen over onszelf. Of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar laten we leven zoals de Geest het wil.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Als jullie zich door de Geest laten leiden,
dan zijn jullie niet onderworpen aan de wet.
Jullie kennen de uitingen van egoïsme:
ontucht, zedeloosheid, losbandigheid;
afgoderij, toverij, vijandschap, twist, afgunst,
uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, rivaliteit, jaloersheid,
drinkgelagen, orgieën en dergelijke.
Ik waarschuw jullie zoals ik dat al eerder deed:
wie zich zo misdraagt, zal het koninkrijk van God niet krijgen.

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.
Tegen zulke dingen bestaat er geen wet.
Wie Christus Jezus toebehoort
heeft zijn lichaam gekruisigd met zijn hartstochten en begeerten.
Omdat wij leven door de Geest,
willen we ook leven volgens de Geest.

Stilstaan bij…

Geest
Het woord ‘Geest’ in de Bijbel betekent letterlijk vertaald: wind, adem.
Want zoals wind en adem iets kunnen doen bewegen, zo zet de Geest van God mensen in beweging.


Bij de tekst

Waar het om gaat

In dit stukje van zijn brief aan de Galaten, plaatst Paulus het leven naar de Geest tegenover het leven volgens zelfzucht, egoïsme.
De zelfzuchtige mens is onvrij; de mens die zich door de Geest laat leiden leeft in vrijheid. Zo iemand heeft geen wetten nodig om te leven. Zoals men een boom herkent aan zijn vruchten, zo zijn beide vormen van leven te herkennen aan de 'vruchten' die ze dragen en die Paulus in deze brief opsomt.

Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

De heilige Geest: een tocht of een windstoot?

(naar: C. LETERME in Zonneland plus 2002, nr 36)

Materiaal
Stok waar een wortel met een touwtje aan vast hangt.
Zeven theelichtjes (vooraleer ze te branden, neem je de parafine uit het aluminium potje. Op de bodem van elk potje leg je een rond papiertje, waarop een van de volgende woorden op staat: LIEFDE, VREUGDE, VREDE, GEDULD, VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, TROUW. (Galaten 5, 16-24) Als je die theelichtjes laat branden, kun je die woorden terug lezen, wanneer alle parafine gesmolten is. Om dit effect binnen een half uur te bereiken doe je er goed aan die theelichtjes vooraf reeds een tijd te laten branden zodat er niet teveel parafine meer moet opgebrand worden vooraleer men de woorden kan lezen.)


Verloop
Steek de zeven theelichtjes aan. Ga hier nog niet dieper op in.
Toon de stok waar een wortel met een touwtje aan hangt (of teken dat op bord / flap)
Vertel dat je door een wortel zo voor een ezel te houden, je die ezel kunt doen vooruitgaan.

Laat de kinderen onderzoeken wat voor mensen in hun leven een reden is om iets te doen, wat hen stimuleert in hun leven. B.v.
Waarom maakt je huiswerk?
- om het vak beter te kennen
- om mijn vader blij te maken
- om van het gezeur af te zijn
- om dat ik dat graag doe
- …

Waarom help je je papa?
Waarom gaat je mama werken?
Waarom ga je op reis?
Waarom ga je naar de jeugdbeweging, sportclub…?

Lees daarna de volgende getuigenissen:

Wie?LeeftijdGetuigenis
Natacha11 jaarWeten dat ik mag rekenen op mijn vrienden, dat geeft mij kracht om te leven.
Pieter 10 jaarEr zijn veel mensen die voor het geld leven. Voor hen is het belangrijkste: er heel veel van hebben.
Basiel9 jaarMijn juf uit de derde klas zat altijd vol ideeën: ze vond allerlei spelletjes uit, ze organiseerde verkleedpartijen en maakte haar eigen liedjes. Ze zei dat dat kwam omdat ze zo graag haar werk deed. En omdat wij haar precies energie gaven.
Elodie15 jaarIk denk dat om dromen te kunnen realiseren, je niet alleen geld moet hebben of geluk. Je moet ook mensen kennen, met wie je samen je schouder onder iets kunnen zetten. En je moet er heel veel van je energie in steken. Daarvoor is het goed om familie of vrienden te hebben die je steunen.
Ludo10 jaarTijdens de vormselcatechese zijn we eens de ’Kleine zusters van de armen’ gaan bezoeken. Ze zorgen voor bejaarden. Ze leven heel eenvoudig en werken hard. Maar ze glimlachen de hele tijd. Daar hebben ze een truc voor geloof ik.- Vind je er nog andere redenen om dingen te doen?

BELEVEN

Een boom met zeven vruchten

Vooraf
Zorg voor een afbeelding / tekening van een boom.
En zeven vruchten (bijvoorbeeld appelen), die aan de ene kant ingekleurd zijn. Aan de andere kant staat telkens één van de vruchten van de Geest.
Bevestig die vruchten met schilderstape op de 'boom'.


Verloop
Bespreek een voor een de vruchten. Neem een vrucht van de boom en lees wat er op staat.
- Wat is dat?
- Kun je daar een voorbeeld van geven?
- Doe jij dat ook?
- ...


- Wat moet gebeuren met een echte boom zodat hij goede vruchten geeft?
(Zon, water, meststof ...)
- Wat moet er gebeuren opdat wij goede 'vruchten' zouden voortbrengen?


Spreek met de kinderen af aan welke vrucht van de Geest ze de volgende week willen aan werken.

DOEN

Linten aan een vlieger

Vlieger

Maak lange linten om aan de vlieger vast te maken. Schrijf op de linten de volgende woorden: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid. Paulus vermeldt ze als ‘vruchten’ van de Geest (Galaten 5, 22). Waar die woorden gebeuren kun je zien dat de Geest van God werkzaam is.
Je kunt de vlieger oplaten, maar je kunt die ook gebruiken om de godsdiensthoek op te fleuren.

- Wat heeft nu zo’n vlieger met de Heilige Geest te maken?
Wind zie je niet, maar dat die er is, kun je merken als je een vlieger kunt oplaten.
Lucas schrijft dat toen de leerlingen bijeen zaten, ze plotseling een hevige wind voelden. Een manier om over de onzichtbare Geest van God te schrijven.

Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Galatië dat de Geest te merken is waar mensen liefdevol, vriendelijk, geduldig, goed… zijn.
- Zoek hiervan bij elk lint een voorbeeld in je leven.

Overweging

V. Deschacht

Vrucht van de Geest

Heer God, geef ons de liefde
om onze ogen te richten op Jezus
en eerlijk te verlangen
om zijn hart voor de mensen te zijn.

Geef ons de blijdschap
om dankbaar te leven
voor wat we hebben
en voor wat wij voor anderen mogen zijn.

Geef ons vrede
om helder te zien wat ons samenhoudt
en om te vergeten wat ons scheidt.

Geef ons geduld
om te aanvaarden dat we zwak zijn
en veel tijd nodig hebben
om te worden wat wij graag zouden willen zijn.

Geef ons vriendelijkheid
om gevoelig te worden
voor elkaars vreugde en pijn
en attentievol te leven.

Geef ons goedheid
om iedereen het beste te gunnen
en om elkaar nooit een dienst te weigeren.

Geef ons trouw
om het gegeven woord nooit te breken
en om in donkere dagen elkaar nabij te zijn.

Geef ons zachtheid
om te beseffen hoe kleine wonden
pijn kunnen doen
en om nooit één mens te kwetsen.

Geef ons ingetogenheid
om af en toe stil te worden
en tijd te maken om elkaar te ontmoeten.