Loading...
 

Genesis 17, 3-9

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Genesis 17, 3-9: Een belofte voor altijd

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 30)

Abram maakte een diepe buiging.
God ging verder: ‘Voortaan heet je niet meer Abram, maar Abraham. Ik beloof je dat er later heel veel volken van je zullen afstammen. Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Er zullen niet alleen veel volken van je afstammen, maar ook veel koningen.
Ik doe je een belofte die ook geldt voor je nakomelingen, en voor alle generaties na jou, voor altijd. Ik zal jouw God zijn en de God van je nakomelingen. Je bent nu een vreemdeling in het land Kanaän. Maar ik zal dit hele land aan jou geven. Kanaän zal voor altijd het land van jou en je nakomelingen zijn. En ik zal ook hun God zijn.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen boog Abram heel diep.
God zei: ‘Dit is mijn verbond met je:
Je zult de stamvader worden van heel veel volkeren.
Je zult niet langer Abram heten, maar Abraham,
want Ik maak je tot vader van vele volken.
Ik zal je heel vruchtbaar maken,
er zullen volken uit je voortkomen, zelfs koningen.
Ik sluit een verbond met jou en je nakomelingen,
generatie na generatie, een verbond dat eeuwig duurt:
Ik zal je God zijn en de God van je nakomelingen.
Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling verblijft,
zal Ik aan jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven
en Ik zal hun God zijn.'
Verder zei God ook nog tegen Abraham:
‘Jij van je kant moet mijn verbond onderhouden,
jij en je nakomelingen, generatie op generatie.’Stilstaan bij …

Abram / Abraham
(= vader van vele volkeren)
Abraham leefde rond 2000 voor Christus. Met hem begint de eigenlijke geschiedenis van het joodse volk. Daarom wordt hij hun stamvader genoemd. De naamswijziging (Abram wordt Abraham) valt samen met het ingaan op de roep van God.
Joden, christenen en moslims zien Abraham als hun stamvader:
. voor de joden begint met hem het joodse volk
. voor christenen is Abraham hun geestelijke voorvader.
. voor moslims is hij via zijn zoon Ismaël, de voorvader van de Arabieren.


Bij de tekst

Verbond

Als een verbond gesloten wordt, moeten de partijen zich houden aan hun afspraken:

PartijenAfspraken
Godzorgt ervoor dat Abraham de vader wordt van vele volkeren, die het land Kanaän zullen krijgen om in te wonen.
AbrahamHij en zijn nakomelingen zullen de wetten die God geeft, onderhouden.