Loading...
 

Genesis 19, 15-29

2 Brand

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Genesis 19, 15-29: Sodom wordt verwoest

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 34)

Het begon al bijna licht te worden. De mannen zeiden tegen Lot: ‘Vlug, opschieten. Ga weg met je vrouw en je twee dochters. Want deze slechte stad zal verwoest worden. Ga weg, anders zul je sterven.’ Lot aarzelde. Maar de mannen pakten hem en zijn vrouw en dochters bij de hand. Ze trokken hen mee de stad uit. Want de Heer wilde Lot redden.
Buiten de stad bleven ze staan. Eén van de mannen zei: ‘Vlucht toch, want je leven is in gevaar! Vlucht de bergen in. Blijf nergens in het dal stilstaan en kijk niet om. Anders zul je sterven.’
Maar Lot zei: ‘Ach heer, ik weet dat u het beste voor mij wilt. U hebt mijn leven gered. Maar de bergen zijn te ver. Dat haal ik niet en dan sterf ik toch nog. Dat stadje daar is dichtbij, daar kan ik naartoe vluchten. Dan ben ik gered. In zo’n kleine stad ben ik toch wel veilig?’
De man zei: ‘Goed. Dat stadje zal niet verwoest worden. Vlucht daarheen. Maar snel, want ik kan Sodom niet verwoesten voordat jij in dat stadje bent.’
Vanaf toen werd dat stadje Soar genoemd.

Lot kwam in Soar aan toen de zon opging. Toen liet de Heer vuur uit de hemel neerkomen op Sodom en Gomorra. Hij verwoestte die steden en het hele gebied eromheen. Alle mensen daar stierven, en alles wat op het land groeide, ging dood.
De vrouw van Lot had onderweg achteromgekeken. Toen was ze veranderd in een rots van zout.
Diezelfde ochtend ging Abraham naar de plek waar hij met de Heer gestaan had. Hij keek naar Sodom en Gomorra en naar het gebied eromheen. Hij zag dikke rookwolken. Het leek wel of het hele gebied een brandende oven was. Maar God had Lot gered toen hij de steden verwoestte. Zo hield God rekening met Abraham.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen het morgen werd, zetten de engelen Lot tot spoed aan:
`Vooruit, neem je vrouw en je twee dochters mee,
anders word je het slachtoffer van het bestraffen van de stad.'
Toen Lot aarzelde, grepen ze hem, zijn vrouw en zijn beide dochters,
en brachten hen buiten de stad, want God wilde hen sparen.
Toen zij buiten de stad waren, zei een van de engelen:
`Vlucht, want jullie leven is in gevaar.
Kijk niet om, blijf nergens staan.
Vlucht de bergen in, anders zul je sterven.'
Maar Lot zei: `Dat haal ik niet, meneer!
Zeker, u bent heel goed voor me geweest
en u bewees me een grote weldaad door me in leven te laten,
maar ik kan onmogelijk naar de bergen vluchten.
Daar zou het ongeluk me achterhalen en zou ik toch dood gaan.
Kijk, daar ligt een kleine stad, daar wil ik wel heen vluchten.
Dan zal ik het er levend van afbrengen.'
Hij zei: `Ook hierin zal ik je ter wille zijn;
de stad die je bedoelt zal ik niet verwoesten.
Vlucht er nu snel heen, want ik kan niets doen,
zolang je daar niet aangekomen bent.'
Zo komt het dat die stad Soar heet.

Zodra de zon was opgegaan en Lot in Soar was aangekomen,
liet God uit de hemel zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen.
Hij verwoestte die steden en de hele streek,
met alle bewoners en al wat er groeide.
De vrouw van Lot, die achter hem liep,
keek om en veranderde in een zoutklomp.

Vroeg in de morgen ging Abraham naar de plaats
waar hij met God had gestaan.
Hij keek omlaag naar Sodom en Gomorra en de omgeving.
Hij zag dikke rookwolken, als de rook van een brandende oven.
Maar God had Lot gered
toen hij de steden verwoestte, waar hij woonde.
Zo hield God rekening met Abraham.Stilstaan bij …

Soar
(Hebreeuws = klein, nietig)
Soar lag aan de zuidoostkust van de Dode Zee.

Zoutklomp
Tot op vandaag wordt bij de Dode Zee een zoutklomp / zoutpilaar aangewezen die de vrouw van Lot zou geweest zijn.

Bijbel en kunst

P.P. RUBENS


De vlucht van Lot en zijn familie uit Sodom (1613 – 1615)

672px The Flight Of Lot And His Family From Sodom By Peter Paul Rubens,1613 15. Oil On Canvas.From The Ringling Museum

Olieverf op doek, 220,3 x 243,8 cm


Werk van de Vlaamse kunstschilder Peter Paul Rubens (1577–1640)

J-J-A LAURENS


De verwoesting van Sodom en Gomorra

561d39fe12000026007e4fd4

Werk van de Franse kunstschilder Jules-Joseph-Augustin Laurens (1825-1901).

J. MARTIN


De Verwoesting van Sodom en Gomorra (1852)

John Martin Sodom And Gomorrah

Werk van de Britse kunstschilder John Martin (1789 - 1854). Hij is vooral bekend om zijn dramatische schilderijen over hel-en-verdoemenis en de ondergang van antieke beschavingen.