Loading...
 

Goede Vrijdag - tweede lezing

Foto K. Evenepoel

Foto © K. Evenepoel


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Hebreeën 4, 14-16; 5, 7-9: Een hogepriester die zich kan inleven 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Nu wij een belangrijke hogepriester hebben,
die door de hemelen is gegaan, Jezus, de Zoon van God,
moeten wij vasthouden aan wat we geloven.
Want wij hebben een hogepriester
die zich kan inleven in onze zwakheden,
omdat Hij zelf op allerlei manieren werd getest,
precies zoals wij, behalve dan voor de zonde.
Laten wij daarom de troon van de goedheid van God
vol vertrouwen naderen
om barmhartigheid en goedheid te verkrijgen
en hulp op het juiste moment.

Jezus heeft tijdens zijn leven,
luid en onder tranen gebeden en gesmeekt tot God:
‘Red mij uit de dood’
Hij werd verhoord omwille van zijn groot respect voor God.
Hoewel Hij de Zoon van God was,
leerde Hij gehoorzaamheid in de school van het lijden.
Toen Hij gestorven was,
werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen
de bron van eeuwig geluk.Stilstaan bij …

Hogepriester
Jezus wordt vergeleken met hogepriesters. Zo vertegenwoordigt hij de mensen bij God.
Net al zij is Hij een gewoon mens, blootgesteld aan verleidingen en zwakheden. Daarom begrijpt Hij waarom mensen zondigen en kan hij vergeving vragen aan God.
Net al de andere hogepriesters is Hij door God geroepen.

Hemelen
Omdat men vroeger dacht dat de hemel bestond uit verschillende sferen, wordt de meervoudsvorm gebruikt.

Bij de tekst

Brief aan de Hebreeën

Lees meer