Loading...
 

Haan

2 Hanson Lu SBxJmm8ahTI Unsplash

Foto van Hanson Lu in Unsplash


…page…

Algemeen

Haan

Hanen zijn mannelijke kippen. Ze hebben vaak andere en mooiere kleuren dan de hen en eisen hun territorium op door te kraaien. Veel hanen doen dat 's morgens vroeg, maar sommigen al voordat het licht wordt.

Hanen kwamen pas rond de vijfde eeuw voor Christus via Perzië en Mesopotamië uit Indië in Palestina. Zo komt het dat in het Oude Testament zo goed als niet over hanen gesproken wordt.
Taal

Haantje-de-voorste
Iemand die altijd op het voorplan wil staan.

Daar kraait geen haan naar
Daar zal niemand iets over zeggen.

Bij het eerste hanengekraai
Heel vroeg in de morgen.

Een weerhaan zijn
Iemand die met alle winden meewaait, die zijn standpunt voortdurend verandert.

Met hanenpoten schrijven
Schrijven met een handschrift dat onleesbaar is.Symbool

Hanen symboliseren:
. vruchtbaarheid
. waakzaamheid (gekraai - ze schieten wakker bij het minste geluid).
. en als de bode van de nieuwe dag, een nieuw begin, een nieuwe hoop.
. Voor de eerste christenen was de haan een symbool van de verrijzenis: de haan roept de mens wakker uit zijn slaap (dood) om op te staan en op weg te gaan naar het licht (Jezus Christus).

Bijbel

Oude Testament

Spreuken 30, 31
‘Drie zijn er die een statige tred hebben,
en vier een statige gang:
de leeuw, de held onder de dieren,
hij maakt voor niemand rechtsomkeert;
de haan, de bok
en de koning, vergezeld van zijn krijgsvolk.

Deze spreuk is de enige plaats in het Oude Testament waar over een haan gesproken wordt.
Kippen kwamen pas rond de 5e eeuw voor Christus voor in Palestina.Nieuwe Testament

Matteüs 26, 34
Jezus zei Petrus: ‘Ik verzeker je, in deze nacht, nog voordat de haan kraait, zul je Me drie keer verloochenen.’


Matteüs 26, 73-75
Na een tijdje kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tegen Petrus: ‘Inderdaad, je hoort ook bij hen; trouwens, je manier van spreken verraadt je.’ Toen begon hij te vloeken en te zweren: ‘Ik ken die man niet.’ En meteen kraaide er een haan. Petrus herinnerde zich wat Jezus gezegd had: ‘Voordat de haan kraait, zul je Me drie keer verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen.

Hanen werden vroeger vaak afgebeeld op biechtstoelen. Ze verwezen naar Petrus die Jezus verloochende en zijn berouw daarover.

Extra

Windhaan

Op het hoogste punt van de kerktoren staat heel vaak een haan. Dit is meestal een metalen kunstwerk, dat verguld werd. De stand van de haan op de toren geeft de windrichting aan.

De oudst geschreven tekst over een windhaan is van 820 na Christus. In Brescia (Noord-Italië) liet bisschop Rampertus in dat jaar een bronzen haan gieten voor de toren van de kerk San Faustino Maggiore.

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Kleuren

De kinderen kiezen één van deze hanen om in te kleuren.

Grote kinderen

EVEN TESTEN

Petrus en de haan

Gebruik dit blad om het verhaal van de verloochening van Petrus op te frissen.

VERTELLEN

De haan en de parel

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Uitgeverij Averbode 2007, p. 122)

Een haan stapte fier
op het erf
tussen de kippen.
Opeens zag hij iets schitteren
tussen het stro.

‘Hola’, kraaide hij,
‘dat is voor mij!’
En zo vlug hij kon,
scharrelde hij het op
uit het stro.
Wat hij zag schitteren,
was een parel,
die iemand
daar verloren had.

‘Je zou kunnen een schat zijn,’
kraaide de haan,
‘maar nu had ik wel liever
een graankorrel.’