Loading...
 

Handelingen 20, 17-27

Handelingen 20, 17-27: Paulus in Milete

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1758-1759)

Vanuit Milete stuurde Paulus een boodschap naar de leiders van de kerk in Efeze. Hij zei dat ze naar hem toe moesten komen.
Toen ze in Milete waren, zei Paulus tegen hen: ‘Jullie weten hoe ik geleefd heb vanaf mijn eerste dag in de provincie Asia. In de tijd dat ik bij jullie was, heb ik steeds alleen de Heer gediend. Ik heb niet aan mezelf gedacht. Ik heb veel verdriet gehad en ik had het vaak heel moeilijk. Want de Joden maakten steeds plannen om mij te vermoorden.
Ik heb jullie alles geleerd wat belangrijk voor jullie was. Dat deed ik bij mensen thuis en in het openbaar. Ik heb Joden en niet-Joden gewaarschuwd. Ik heb hun gezegd dat ze moesten gaan leven zoals God het wil. En dat ze moesten gaan geloven in onze Heer Jezus.
Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, want dat wil de heilige Geest. Ik weet niet wat er in Jeruzalem met mij gebeuren zal. Maar de heilige Geest zegt steeds tegen mij: ‘Je zult gevangen worden genomen en moeilijkheden meemaken.’ Dat zegt hij in elke stad waar ik kom.
Maar wat er met mijzelf gebeurt, vind ik helemaal niet belangrijk. Ik hoop alleen dat ik mijn werk kan afmaken. Ik moet mensen vertellen over het nieuws dat God goed voor ons is. Dat is de taak die de Heer Jezus mij gegeven heeft.
Ik heb jullie allemaal verteld over de nieuwe wereld die gaat komen. Maar nu ga ik weg, en jullie zullen mij niet terugzien. Dat weet ik zeker. Daarom zeg ik jullie vandaag: Als jullie niet gered worden, dan is dat niet mijn schuld. Want ik heb jullie precies verteld wat God van jullie wil. Ik heb niets geheimgehouden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Vanuit Milete stuurde Paulus iemand naar Efeze om te vragen
dat de oudsten van de gemeente bij hem zouden komen.
Toen ze er waren, zei hij:
‘Jullie weten hoe ik te midden van jullie geleefd heb:
ik heb de Heer in alle stilte gediend
en heb al het verdriet en de beproevingen
als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan.
Jullie weten ook dat ik alles heb gezegd wat goed voor jullie was
In het openbaar en bij jullie thuis.
Joden en Grieken heb ik aangespoord om zich te bekeren tot God
en in Jezus. Te geloven
Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest.
Ik weet niet wat me daar te wachten staat.
Behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad zegt:
‘Je zult gevangen genomen worden en vervolgd.
Maar dat vind ik niet zo belangrijk,
als ik maar het werk kan uitvoeren
dat ik van Jezus ontvangen heb:
vertellen over het goede nieuws
dat God goed is voor de mensen.
Ik weet dat niemand van jullie mij terug zal zien.
jullie allen bij wie over het rijk van God gesproken heb.
Daarom verzeker ik jullie vandaag,
dat ik onschuldig ben aan het bloed van wie danook,
want ik heb alles gedaan om jullie de wil van God te verkondigen.Stilstaan bij …

Milete
Stad op een schiereiland aan een grote ondiepe baai bij de monding van de rivier Meander, 60 km ten zuiden van Efeze. Lees meer

Efeze
Belangrijke havenstad aan de monding van de Kaystros aan de Egeïsche kust van Klein-Azië. Lees meer

Oudsten
Hiermee wordt het Griekse woord ‘presbyter’ vertaald. Dit Griekse woord ligt aan de basis van het woord ‘priester’.

Bij de tekst

Testament

Deze tekst komt uit de enige toespraak van Paulus in het boek Handelingen waarbij hij zich richt tot een groep die alleen uit christenen bestaat. Doorgaans sprak hij tot de Joden, in Athene tot de Grieken.

Die toespraak werd later het ‘testament’ van Paulus genoemd.