Loading...
 

MILETE

MILETE


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje
© Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen

Milete lag op een schiereiland aan een grote ondiepe baai bij de monding van de Meander, een van de grote rivieren in westelijk Anatolië, op 60 km ten zuiden van Efeze.Over de naam Milete

Milete zou zijn gesticht door de mythologische figuur Miletus, die zijn naam aan de stad gaf.Meer over Milete

De belangrijke Griekse havenstad Milete, werd gesticht in de 10e eeuw voor Christus vanuit Kreta. De stad was een centrum van handel, wetenschap en kunst voor Asia. Van hieruit werden wel tachtig Griekse kolonies gesticht langs de Middellandse Zee en de Zwarte Zee.

De stad werd zwaar getroffen door de Perzische oorlogen, maar herstelde zich in de Romeinse tijd (vanaf 190 voor Christus). Uit die tijd resteert het rechthoekig stratennet.

Aardbevingen en verzanding van de haven, door aanvoer van slib van de rivieren, veroorzaakten de ondergang van Milete (10e eeuw na Christus).Paulus en Milete

Paulus kwam in deze havenstad rond 47 na Christus op de terugweg van zijn derde reis. Hij nam er afscheid van de oudsten van Efeze. Het was een moeilijk afscheid.Actuele situatie

De ruïnes van Milete zijn door eeuwenlange verzanding nu bijna zeven kilometer landinwaarts te vinden.
Ze worden sinds 1899 opgegraven.

Wetenswaardigheden

Didymaion

In Didyma bij Milete stond een heiligdom van Apollo.
Die tempel was met Milete verbonden via de 'via sacra' een twintig kilometer lange ‘heilige weg’. Op die weg vonden regelmatig processies plaats van de stad naar het heiligdom.

Die tempel, ook Didymaion genoemd, was één van de grootste tempels uit de Griekse wereld. Het gebouw werd nooit voltooid niettegenstaande financiële hulp van Alexander de Grote en verschillende Romeinse keizers. Zo werd er nooit een dak geplaatst bovenop de tempel.

In die tempel raadpleegde men de god Apollo. Zijn antwoord dat raadselachtig, geheimzinnig en dubbelzinnig was, werd ‘orakel’ genoemd. Want hoe men het ook uitlegde, het had altijd gelijk.
Bijvoorbeeld:
Toen de schatrijke koning Croesus aan Apollo vroeg of hij moest optrekken tegen de koning van de Perzen, kreeg hij als antwoord het orakel: ‘Als je zult optrekken tegen de koning der Perzen zal een groot leger verslagen worden.’ Croesos dacht dat het orakel met dat grote leger het leger van de Perzen bedoelde. Uiteindelijk bleek het om het leger van Croesus zelf te gaan.

Milete in de Bijbel

Nieuwe Testament

. Handelingen 20,13-38
. Handelingen 21, 1