Loading...
 

Handelingen 28, 11-16: Paulus naar Rome

Handelingen 28, 11-16: Paulus naar Rome

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1774)

We waren drie maanden op Malta geweest. Toen vertrokken we op een schip dat Castor en Pollux heette. Het schip kwam uit Alexandrië. Het lag bij het eiland te wachten tot de winter voorbij was.
We kwamen aan in de stad Syracuse, en daar bleven we drie dagen. Daarna zeilden we naar de stad Regium. Weer een dag later begon de wind uit het zuiden te waaien. Daardoor bereikten we in twee dagen de stad Puteoli.
In Puteoli ontmoetten we een paar christenen. Ze nodigden ons uit om een week bij hen te blijven. Daarna gingen we verder naar Rome.
De christenen in Rome hadden al over ons gehoord en kwamen ons tegemoet. Ze wachtten op ons bij het Plein van Appius en bij de Drie Herbergen. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en kreeg hij nieuwe moed.
Uiteindelijk kwam Paulus in Rome aan. Hij mocht daar in een huis wonen, maar er was wel altijd een soldaat om hem te bewaken.Dichter bij de tijd

(C. Leterme)

Na drie maanden op Malta
vertrokken we op een schip dat uit Alexandrië kwam.
Het heette ‘De dioskuren’ en had op het eiland overwinterd.

Wij legden aan in Syracuse en bleven daar drie dagen.
Vandaar voeren we langs de kust en kwamen in Regium.
Doordat de wind uit het zuiden begon te waaien,
waren we de volgende dag al in Puteoli.
Daar troffen wij christenen aan.
Ze nodigden ons uit om zeven dagen bij hen te blijven.
Daarna gingen we naar Rome.
Ook daar hadden de christenen al van ons gehoord.
Ze kwamen ons tegemoet in Forum Appii en Tres Tabernae,
twee haltes op de via Appia.
Toen Paulus hen zag, dankte hij God en kreeg terug moed.
Na onze aankomst in Rome
mocht Paulus in een huis wonen.
Er was wel een soldaat die hem bewaakte.Stilstaan bij…

We
'We' slaat op Lucas, de schrijver van de tekst, en Paulus.


Dioskuren
Met de dioskuren (tweelinggoden) werden Castor en Pollux bedoeld. Dit waren zonen van de oppergod Zeus, die vooral in Egypte als beschermgoden van de scheepvaart werden vereerd.


Syracuse
Havenstad aan de oostkust van Sicilië.
Lees meer


Regium
Havenstad aan de straat van Messina, in het zuiden van Italië.
Deze plaats wordt nu ‘Regio di Calabria’ genoemd.


Puteoli
Havenstad, op acht kilometer ten westen van Napels, waar graanschepen uit Egypte aanmeerden. Toen Paulus er aan kwam, was er al een christengemeente
De stad heet nu Pozzuoli.
Lees meer


Forum Appii (= Markt van Appius)
Halte met herbergen op de via Appia, de oudste Romeinse heirbaan van Rome naar Cappua, op ongeveer 64 km van Rome.
De nabije Pontijnse moerassen waren kweekplaatsen voor malariamuggen.
Horatius noemde de herbergiers van deze plaats spitsboeven.


Tres Tabernae (= Drie herbergen)
Halte op de via Appia op 50 km ten zuidoosten van Rome


Rome
Hoofdstad van het Romeinse Rijk.
Lees meer


Bewaken
In de oudheid werden mensen alleen in de gevangenis opgesloten in afwachting van een uitspraak in een rechtszaak.

Suggestie

Jongeren

ONDERZOEKEN

De jongeren blikken terug op alle teksten uit de Handelingen die over Paulus gaan om op het spoor te komen van wat de christenen in Rome en omgeving wel over Paulus wisten.