Loading...
 

ROME stad

2 Antiek Rome


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Waar
© Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen

Rome lag / ligt in het midden van het huidige Italië, aan de Tiber en de Aniene.Meer over Rome

De stad Rome is gebouwd op zeven heuvels aan de rivier de Tiber. Volgens een legende werd de stad in 753 voor Christus gesticht door Romulus en Remus. Maar volgens archeologen was de plaats al veel vroeger bewoond. Andere verhalen hebben het over de Trojaan Aeneas die de stad zou gesticht hebben.

Doorheen ruim 2700 jaar ontwikkelde Rome zich tot één van de belangrijkste steden van de westerse cultuur.
Rome was de hoofdstad van het Romeinse Koninkrijk, de Romeinse Republiek en het Romeinse Keizerrijk. Sinds 1871 is Rome de hoofdstad van Italië.
Midden in de stad Rome bevindt zich de dwergstaat ‘Vaticaanstad’, waar de paus zetelt.Paulus en Rome

Na de zware reis vanuit Palestina werd Paulus te Rome verwelkomd door medechristenen. Hij woonde er twee jaar onder huisarrest, waarbij hij vrij was om bezoek te ontvangen en zijn boodschap te verkondigen. Met die mededeling eindigt het boek Handelingen. Hoe het verder ging met Paulus wordt niet gezegd.
Paulus zou in Rome berecht geweest zijn door keizer Nero en er met een zwaard onthoofd zijn. Maar geen enkel onafhankelijk document kan dit bevestigen.

Rome is de plaats van waaruit Paulus zijn brieven schreef naar de christenen van Efeze, Kolosse, Fillipi, aan Filemon en de tweede brief aan Timoteüs.

Wetenswaardigheden

Herinneringen aan Paulus

Paulus heeft zeker twee jaar doorgebracht in Rome. Wat na die twee jaar met hem gebeurd is, is onduidelijk.
Zette hij zijn tocht verder naar Spanje?
Werd hij onthoofd te Rome?

In Rome zijn er veel plaatsen die zijn herinnering levendig houden.
Lees meerHerinneringen aan Petrus

Nadat Petrus een tijdlang bisschop van Antiochië was, werd Petrus bisschop te Rome, waar veel plaatsen zijn herinnering levendig houden.
Lees meer

Herinneringen aan de eerste christenen

Colosseum (Flavisch Amfitheater)

Het Colosseum werd gebouwd onder de keizers Vespasianus en Titus in de 1e eeuw na Christus (voltooid in het jaar 80). Het gebouw dat plaats bood aan meer dan 70.000 mensen, was het grootste amfitheater in de Oudheid. Het kreeg de naam ‘Colosseum’ omdat naast het gebouw de Colossus van Nero stond, een beeld van ruim 35 meter hoog volgens Suetonius.
Het werd gebouwd door Vespasianus op de plaats waar de vijver van het Gouden Huis (Domus Aurea) van Nero lag.
In het Colosseum werden spelen georganiseerd en gefinancierd door de heersende keizer. De toegang voor de toeschouwers was gratis.
De 'spelen' met wilde dieren vonden vooral 's ochtends plaats, gladiatorengevechten werden vooral 's middags gehouden.

Toen het christendom staatsgodsdienst werd, werden de gladiatorengevechten afgeschaft. De laatste spelen vonden plaats onder Theoderic, de koning van de Ostrogoten (473-526 na Christus). Historici schatten dat tussen de 300.000 en 500.000 mensen in het Colosseum stierven.

Het gebouw kreeg veel te lijden onder verschillende natuurrampen (blikseminslag, aardbevingen...). Bovendien zagen belangrijke Romeinse families het gebouw als een groeve vol bouwmateriaal voor hun kerken en paleizen. Het marmer werd hergebruikt of verbrand om kalk te bekomen. Ook het ijzer waarmee de blokken steen en marmer werden vastgezet werd opnieuw gebruikt.

Paus Benedictus XIV maakte in 1749 een einde aan deze plunderingen omdat hij de historische waarde zag van het Colosseum. Hij wijdde de plaats als kerk ter nagedachtenis aan het lijden van Christus en liet er een kruisweg in bouwen. Hij zei ook dat de grond van het amfitheater heilig was omwille van het bloed van de vele christelijke martelaren die er stierven.

In het derde millennium na Christus werd het Colosseum uitgeroepen als monument voor de bescherming van de mensenrechten. Op initiatief van de VN wordt het 48 uur in een gouden licht gezet wanneer ergens ter wereld een terdoodveroordeelde gratie krijgt.

Bekijk het Colosseum met de 'ogen' van een drone.Catacomben

Catacomben waren ondergrondse begraafplaatsen die de eerste christenen ook gebruikten als ontmoetingsplaatsen en schuilplaatsen in tijden van vervolging.
Christelijke symbolen in de catacomben

Catacduif

Duif met olijftak

Symbool van vrede, verzoening van God met de mensen.Catacanker

Anker

Symbool van de hoop.
Soms werd een dwarsbalk toegevoegd om een kruis te vormen.CatacPriscilla

Vis

Symboliseert Jezus Christus.
De letters van het Griekse woord voor vis (IXTHUS) zijn de beginletters van: Iesus Xristos THeou Uios (= zoon van God) Sooter ‘(= Redder, verlosser).CatacGoedeHerder

Goede Herder

Symboliseert Jezus Christus als redder, verlosser.
Herinnert aan de uitspraak van Jezus dat Hij de Goede Herder is, en aan zijn parabel over het verloren schaap.

Rome in de Bijbel

Oude Testament

. 1 Makkabeeën 8, 1-17: Het contact tussen Rome en het joodse volk werd gelegd door Judas de Makkabeeër. Dit contact liep uit op een lastige voogdij en dwingelandij.
Palestina werd een Romeins wingewest. In 63 voor Christus voerde Pompeus na de val van Jeruzalem joodse krijgsgevangenen mee naar Rome.Nieuwe Testament

. Handelingen 28, 11-16: Paulus naar Rome

. Brief van Paulus aan de christenen van Rome. Deze brief is een uiteenzetting van het christelijk geloof.
Het valt op dat Paulus heel veel mensen uit Rome erin persoonlijk groet (hoofdstuk 16), terwijl hij nooit eerder in Rome was. Dit deed hij nooit in brieven aan zijn eigen gemeenten.
Bijvoorbeeld: op het einde van de brieven aan de christenen van Korinte, Galatië, Filippi, Efeze, Thessalonica is te lezen: ‘groeten van’, maar niet: ‘groeten aan’!
Wellicht wilde Paulus door zoveel namen te noemen zijn komst voorbereiden.