Loading...
 

Handelingen 13, 22-26

2 Schoeisel


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Handelingen 13, 22-26: Johannes de Doper

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1743)

(Daarna wilde het volk een koning, en God gaf Saul aan hen. Saul was een zoon van Kis, en hij kwam uit de stam Benjamin. Hij was veertig jaar koning,) totdat God daar een einde aan maakte.
Toen koos God David uit als koning van het volk. God zei over David: ‘Ik heb David, de zoon van Isaï, uitgekozen. Hij zal een goede koning zijn, die steeds zal doen wat ik wil.’ God beloofde dat er een nakomeling van David zou komen om Israël te redden. Die redder is gekomen: het is Jezus.
Voordat Jezus kwam, heeft Johannes de Doper tegen het hele volk van Israël gezegd: ‘Begin een nieuw leven en laat je dopen.’ Vlak voordat Johannes stierf, zei hij ook nog: ‘Jullie denken dat ik de messias ben. Maar dat is niet zo. De messias komt na mij. En ik ben het niet eens waard om zijn schoenen uit te trekken.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Paulus zei:
‘Toen God Saül verworpen had, maakte Hij David tot koning.
God zei: Ik heb David gevonden, de zoon van Isaï.
Hij is een man naar mijn hart. Hij zal in alles doen wat Ik wil.
God beloofde dat een nakomeling van David
een Redder zou worden voor Israël: Jezus.
Voor zijn komst zei Johannes tegen het volk Israël:
‘Laat je dopen als teken van bekering.’
Op het einde van zijn loopbaan, zei Johannes:
Wat jullie denken dat ik ben, ben ik niet.
Maar na mij komt iemand,
Van wie ik het niet waard ben om zijn schoeisel los te maken.’
Mannen, broeders, nakomelingen van Abraham en al wie God vereert:
aan ons werd dit woord van redding gebracht.Stilstaan bij …

David
(= de geliefde)
De meeste geliefde koning van het joodse volk. Hij leefde zowat 1000 jaar voor Christus. Hij was dé grote koning van de joden. Zij herinneren zich zijn tijd als een gouden tijd: voor het eerst zwierf het volk niet meer en had het een vaste stek gevonden.
David was zo belangrijk dat de naam die zijn vader hem bij de geboorte gaf niet meer bekend is. De mensen noemden hen: de geliefde.

Isaï
Vader van koning David

Johannes
(= God is genadig)
Zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet.
Johannes droeg een kameelharen kleed zoals de profeet Elia. Een ‘beeldende’ manier om hem als een tweede Elia te typeren.

Bij de tekst

Preek

Deze tekst is de eerste preek van Paulus die in de Bijbel staat. Zijn toehoorders waren joden, niet-joodse bekeerlingen en sympathisanten.
Die preek is een kort overzicht van de geschiedenis van de joden. Zo wilde zowel Paulus aantonen dat Jezus de beloofde Messias was. Maar die preek bij de joden uiteindelijk niet in goede aarde. Daarom begon Paulus zich nadien naar de niet-joden te richten (Handelingen 13, 46).Johannes de Doper

Johannes trad op als een profeet en riep op zich te laten dopen en een nieuw leven te beginnen. Mensen dachten dat hij de Messias was die in het Oude Testament door profeten was voorspeld. Maar Johannes vond dat Jezus de Messias was en dat hij niet eens aan Hem kon tippen.