Loading...
 

Handelingen 13, 46-49

2 Licht

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Handelingen 13, 46-49: Licht voor alle volkeren

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)

Maar Paulus en Barnabas waren niet bang. Ze zeiden tegen de Joden: ‘We moesten het goede nieuws over Jezus eerst aan jullie vertellen. Maar jullie willen het niet horen. Jullie willen het eeuwige leven niet krijgen. Daarom vertellen we het goede nieuws nu aan mensen van andere volken. Want in de heilige boeken zegt God tegen ons: «Ik heb jullie uitgekozen om een redder te zijn voor alle volken. Jullie moeten overal op aarde redding brengen.»’
Toen de niet-Joden dat hoorden, werden ze blij. En ze dankten God voor het goede nieuws. Alle mensen die God voor het eeuwige leven bestemd had, gingen geloven.

Het goede nieuws over Jezus werd overal in de omgeving bekend.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen verklaarden Paulus en Barnabas
zonder er doekjes om te winden:
‘Jullie moesten het woord van God wel het eerst horen,
maar omdat jullie het afwijzen
en jezelf het eeuwig leven niet waardig vinden,
richten we ons van nu af aan tot de heidenen.
Want dit is de opdracht van de Heer tot ons:
Ik heb je geplaatst als een licht voor alle volkeren,
zodat jullie redding zouden brengen
tot aan het uiteinde van de aarde.’
Toen de heidenen dit hoorden, waren ze blij
en verheerlijkten ze het woord van God,
en al wie tot het eeuwig leven was voorbestemd
aanvaardde het geloof.
Het woord van de Heer verspreidde zich over de hele streek.
Stilstaan bij …

Licht
Het verkondigen van de Blijde Boodschap aan mensen die geen jood zijn werd gezien als de vervulling van Jesaja 49, 6 waar wordt gezegd dat de redding van God uiteindelijk voor alle volken bestemd is. (Lees meer
Bij de tekst

Redding brengen

‘Ik heb je geplaatst als een licht voor alle volkeren,
zodat jullie redding zouden brengen tot aan het uiteinde van de aarde.’

Dit vers uit de Bijbel betrekt Paulus hier op zichzelf. In zijn spoor trokken missionarissen erop uit om overal het evangelie te verkondigen en een licht te zijn voor alle mensen op aarde.