Loading...
 

Handelingen 19, 1-8

2 Efeze

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Handelingen 19, 1-8: Paulus ontmoet christenen in Efeze

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1755)

Terwijl Apollos in Korinte was, kwam Paulus na een lange reis aan in Efeze.
In Efeze ontmoette Paulus een groep gelovigen. Hij vroeg hun: ‘Is de heilige Geest in jullie gekomen toen jullie gingen geloven?’ Ze zeiden: ‘Nee, wij weten niet eens dat er een heilige Geest bestaat.’ Toen vroeg Paulus: ‘Maar op welke manier zijn jullie dan gedoopt?’ Ze antwoordden: ‘Op de manier van Johannes de Doper.’
Daarna zei Paulus: ‘Johannes doopte de mensen om te laten zien dat ze een nieuw leven begonnen. Maar Johannes zei ook: ‘Geloof in de man die na mij komt.’ En dat is Jezus.’
Toen de gelovigen dat hoorden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. Daarna legde Paulus zijn handen op hun hoofd, en zo kregen ze de heilige Geest. Die zorgde ervoor dat ze in verschillende talen gingen spreken. In al die talen vertelden ze over de plannen van God. De groep bestond uit ongeveer twaalf gelovigen.

In Efeze ging Paulus steeds naar de synagoge. Hij sprak daar zonder angst. Drie maanden lang vertelde hij de Joden over Gods nieuwe wereld en probeerde hij hen te overtuigen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Terwijl Apollos in Korinte was,
ging Paulus na zijn reis door het binnenland naar Efeze.
Daar kwam hij enkele leerlingen tegen.
Hij vroeg hun: ‘Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen
toen jullie het geloof hebben aangenomen?’
Zij antwoordden: ‘We weten zelfs niet
dat er een Heilige Geest bestaat.’
Toen vroeg hij: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’
‘Met het doopsel van Johannes,’ zeiden ze
Paulus zei: ‘Johannes diende een doopsel toe
als teken van bekering en zei aan de mensen,
dat ze moesten geloven in wie na hem kwam, in Jezus.’
Toen ze dit hoorden,
lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus.
Nadat Paulus hun de handen had opgelegd,
kwam de Heilige Geest over hen.
Ze spraken in klanktalen en profeteerden.
Samen waren ze met een twaalftal.
Gedurende drie maanden ging Paulus naar de synagoge
waar hij in alle vrijheid kon optreden
en de Joden probeerde te overtuigen
met zijn uiteenzettingen over het rijk van God.Stilstaan bij …

Apollos
Deze medewerker van Paulus studeerde in Alexandrië, een belangrijk centrum van wetenschap. Hij was welsprekend, kende goed de joodse schriften (Handelingen 18, 24) en predikte in Korinte.
Paulus vermeldt hem in zijn eerste brief aan de Korintiërs (1 Korintiërs 1, 12).

Korinte
Korinte was een belangrijke havenstad en de hoofdstad van de Romeinse provincie Achaje (het tegenwoordige Midden-Griekenland). De stad was een centrum van cultuur en van vele godsdiensten.

Efeze
Efeze was een welvarend handelscentrum aan de westkust van Klein-Azië en de hoofdstad van de provincie Asia. In de stad woonden veel joden. Ook Maria en de apostel Johannes zouden er gewoond hebben.
De stad Efeze zoals Paulus die kende, is nu een ruïnestad.

Heilige Geest
De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-eenheid. Mensen die door de Geest van God geraakt zijn, komen in beweging, zijn enthousiast om te doen wat God goed vindt voor de mensen.

Doopsel van Johannes
Het doopsel van Johannes was een teken van bekering: mensen wilden zich terug naar God keren en een nieuw begin in hun leven maken.

Klanktaal
In een klanktaal gebruikt men in plaats van woorden, geluiden en klanken, die verstaan en uitgelegd kunnen worden. Dit spreken in een religieuze extase wordt gezien als een taal van hemelse oorsprong.

Synagoge
(Grieks = bijeenkomst, vergadering)
In een synagoge komen joden bijeen om te bidden (God loven en danken) en de Bijbel (het woord van God) te bestuderen.
Synagogen ontstonden tijdens de Babylonische ballingschap, toen de joden niet meer naar de tempel in Jeruzalem konden gaan. Ze zijn niet alleen religieus, maar ook sociaal gezien een belangrijke plaats.