Loading...
 

Handelingen 5, 27-33

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Handelingen 5, 27-33: Petrus verdedigt zich

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1725-1726)

De apostelen werden meegenomen en naar de Joodse leiders gebracht. De hogepriester zei tegen hen: ‘Wij hebben jullie verboden om de mensen dingen te leren over Jezus. Maar jullie zijn daar toch mee doorgegaan. Nu praat de hele stad over hem. En jullie geven ons de schuld van zijn dood.’
Petrus en de apostelen antwoordden: ‘Het is belangrijker om naar God te luisteren dan naar mensen. Jullie hebben Jezus aan het kruis gehangen en hem gedood. Maar de God van onze voorouders heeft hem uit de dood laten opstaan.
God heeft Jezus de hoogste eer gegeven. Hij heeft hem uitgekozen als onze leider en onze redder. Door Jezus krijgt het volk van Israël de kans om een nieuw leven te beginnen. En om vergeving te krijgen voor al hun zonden. Over die dingen vertellen wij, met hulp van de heilige Geest, die in ons is. Want God geeft de heilige Geest aan de mensen die naar hem luisteren.’

De Joodse leiders hoorden wat de apostelen zeiden. Ze werden woedend, en wilden hen doden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ze namen de apostelen mee en brachten hen voor het Sanhedrin.
De hogepriester vroeg: ‘Hebben we jullie niet uitdrukkelijk verboden
les te geven in die Naam?
Het is jullie schuld dat heel Jeruzalem vol is van jullie leer.
Bovendien willen jullie ons het bloed van die man aanrekenen.’
Maar Petrus en de andere apostelen zeiden:
‘Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.
De God van onze voorouders heeft Jezus tot leven gewekt.
Jullie hebben zich aan Hem vergrepen door Hem te kruisigen.
God heeft Hem als gids en Verlosser verheven aan zijn rechterhand
om Israël te bekeren en hun zonden te vergeven.
Van dit alles zijn wij getuigen en ook de Heilige Geest,
die God gaf aan wie Hem gehoorzamen.’
Toen de leden van het Sanhedrin dat hoorden,
werden ze heel kwaad en besloten ze de apostelen te doden.Stilstaan bij …

Sanhedrin
(werd ook ‘Hoge Raad’ genoemd)
Dit was de hoogste rechtbank en het hoogste bestuursorgaan van de Joden in Jeruzalem. Die Raad had het hoofdtoezicht op godsdienstzaken.

Die naam
Hiermee wordt de naam van Jezus bedoeld.
In het oude Nabije Oosten lag in de naam het wezen en het levensprogramma van de drager. De naam Jezus betekent: ‘God redt’.

Het bloed van iemand aanrekenen
= Iemand verantwoordelijk stellen voor de dood van iemand.

Bij de tekst

Drijfveer

De hogepriesters en hun gevolg worden gedreven door jaloersheid (Zie: Handelingen 5, 17-26)
De apostelen worden aangestuurd door de Heilige Geest.