Loading...
 

Hebreeën 10, 32-39

2 Hou Vol

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Hebreeën 10, 32-39: Hou vol

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1921)

Vrienden, denk eens terug aan de tijd dat jullie net bij Christus hoorden. Jullie zijn toen blijven geloven, ook al moesten jullie veel lijden. Jullie hadden het zwaar, omdat je in het openbaar uitgescholden werd. En jullie hadden het ook zwaar door de moeilijkheden van andere christenen. Jullie zorgden voor de christenen die in de gevangenis zaten. En als jullie bezit geroofd werd, dan waren jullie toch blij. Want jullie wisten dat God je iets gegeven had dat beter was, iets dat je nooit kwijt zou raken.
Blijf ook nu op God vertrouwen, dan zullen jullie een grote beloning krijgen. Houd vol en doe wat God wil. Dan zullen jullie krijgen wat God beloofd heeft.
Dit zegt God daarover in de heilige boeken: «Nog heel even, dan komt degene die zou komen. Hij blijft niet lang meer weg. De mensen die in mij geloven, zullen leven. Maar de mensen die het geloof opgeven, die laat ik in de steek.»
Vrienden, wij zijn geen mensen die het geloof opgeven en hun leven verliezen. Nee, wij blijven geloven, en daardoor zullen we ons leven redden!De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Herinner jullie de dagen van vroeger,
toen jullie het licht hebben ontvangen
en aanstonds een zware proef van lijden moesten doorstaan.
Sommigen van jullie werden openlijk beledigd en vervolgd,
terwijl anderen hen in hun nood trouw hebben bijgestaan.
Want jullie bleven solidair met hen die gearresteerd werden.
Jullie hebben zelfs blijmoedig verdragen, dat men jullie bezit roofde.
Jullie waren er zich immers van bewust
iets te bezitten dat meer waard is en nooit verloren gaat.
Gooi dat vertrouwen niet overboord, het zal rijk beloond worden!
Wat jullie nodig hebben is volharding,
om de wil van God te doen en te ontvangen wat u beloofd is.
Want, zegt de Schrift, nog een heel korte tijd,
en Hij die komen moet, zal komen, zonder uitstel.
Mijn rechtvaardige zal door trouw geloof zijn leven redden,
maar wie terugdeinst kan Me niet behagen.
Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan;
Maar tot hen die geloven, en zo het leven winnen.Stilstaan bij …

Licht ontvangen
Mogelijke verwijzing naar het doopsel.

Bij de tekst

Wortel in het Oude testament

De schrijver citeert vrij uit:

Habakuk 2, 3-4
‘Want het visioen, al wacht het de vastgestelde tijd nog af, hijgt niettemin naar zijn vervulling: het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geef het wachten niet op, want komen doet het beslist en het komt niet te laat. Wie in zijn hart niet deugt, kwijnt weg, de rechtvaardige echter blijft leven door zijn trouw.’Betekenis

De schrijver van deze brief doet er alles aan om de christenen te ondersteunen in hun geloof. Hij herinnert hier vooral aan het begin van hun leven als christen. In het volgende hoofdstuk zal hij ook het grote geloof van hun voorouders in herinnering brengen.