Loading...
 

Hebreeën 13, 15-17.20-21

2 C. Leterme 2013

Foto © Chantal Leterme (Ethiopië - 2013)


…page…

Hebreeën 13, 15-17.20-21: God loven

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1637)

Dankzij Jezus kunnen we de juiste offers brengen om God te danken. Dat doen we door hem steeds te prijzen in onze gebeden en liederen, en door elkaar te helpen en dingen met elkaar te delen. Dat zijn de offers waar God van houdt!
Luister goed naar jullie leiders, en doe wat ze zeggen. Want zij moeten erop letten dat jullie goed leven en gered kunnen worden. Daar zijn zij verantwoordelijk voor, en God zal over hun werk oordelen. Zorg er dus voor dat ze hun werk met vreugde kunnen doen. En zorg ervoor dat ze niet hoeven te klagen, want daar hebben jullie uiteindelijk niets aan!

Ik bid dat de God van de vrede jullie al het goede zal geven. Dan kunnen jullie leven zoals hij het wil. Hij heeft onze Heer Jezus Christus teruggebracht uit de dood. Dankzij het bloed van Jezus geldt nu Gods nieuwe afspraak met de mensen. Jezus zorgt voor zijn volk zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik bid dat God ervoor zal zorgen dat we zijn wil doen, en dat Jezus Christus ons daarbij zal helpen. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dankzij Jezus willen we God voortdurend een offer brengen
om Hem te loven,
de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen.
Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen,
want dat zijn de offers die God graag heeft.
Gehoorzaam jullie leiders en doe wat ze verlangen.
Ze zijn dag en nacht in de weer voor jullie geluk,
want zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.
Zorg ervoor dat zij hun taak met voldoening kunnen vervullen.
Als ze steeds moeten zuchten en klagen, zou dat voor jullie niet voordelig zijn.

Moge de God van de vrede,
die onze Heer Jezus, de grote schaapherder,
door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht
uit de dood,
jullie bevestigen in alle goeds, om zijn wil te doen.
Moge Hij in ons uitwerken wat Hij graag heeft in Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwen der eeuwen!
Amen.

Bij de tekst

Eredienst én naastenliefde

Deze tekst behoort tot het slot van de brief aan de Hebreeën.
De schrijver herinnert aan de nauwe relatie tussen eredienst en naastenliefde. Los van elkaar zijn ze leugenachtig. Samen beantwoorden ze aan wat God wil.