Loading...
 

Heilige Blasius

2 Hans Memling 002

BLASIUS

(Hans Memling)


…page…

Wie was hij?

De weinige feiten

Blasius is een heilige van wie zo goed als niets bekend is. Hij zou arts geweest zijn en bisschop van de Armeense stad Sebaste, het huidige Sivas in Oost-Turkije. Rond 316 zou hij - volgens de legendes rond zijn persoon - de marteldood gestorven zijn.Enkele legendes

Onder keizer Diocletianus, (284-305 na Christus) vonden nog christenvervolgingen plaats. Zo kwam het dat Blasius, bisschop van Sebaste, de bergen in vluchtte en er een onderkomen zocht in een grot. Toen de gouverneur Agricola in 316 zijn soldaten de bergen instuurde om wilde dieren te vangen voor de spelen in de arena, ontdekten ze die grot. Daar lag tussen leeuwen, tijgers, luipaarden, beren en wolven bisschop Blasius te bidden. Daardoor merkte hij de soldaten niet. Die waren zo verbaasd dat ze weggingen om de gouverneur te vertellen wat zij gezien hadden.
‘Dat is zeker een christen’, zei de gouverneur toen hij dat hoorde. ‘Alleen christenen zijn zo’n dikke vrienden met de dieren. Breng hem direct naar hier.’ Dat gebeurde.

Toen hij naar de stad werd gebracht kwam een vrouw naar hem met haar kind dat dreigde te stikken: er was een visgraat in de keel blijven steken. Blasius legde het kind de handen op en bad. Het kindje werd gered.

Blasius werd gefolterd en gevangen gezet. Een oude vrouw die hij eerder geholpen had, slachtte haar varken en bracht hem de kop en de poten, een kaars en wat brood. Hij nam dat dankbaar aan en zei: ‘U moet in de kerk die aan mij wordt toegewijd elk jaar een kaars offeren. Dat zal u, en ieder die dat doet, zegenen.’ Ze deed wat hij zei en kende vanaf dat moment een gelukkig leven.

Uiteindelijk beval de gouverneur dat Blasius in een vijver verdronken moest worden. Maar tot hun grote verbazing zagen de beulen hem levend en wel over het water lopen.
Na zware mishandelingen met ijzeren wolkammen werd Blasius in 316 onthoofd.Betekenis van zijn naam

Als Blasius afgeleid zou zijn van het Griekse woord ‘Basileia’, dan betekent Blasius: de koninklijke.
Als de naam zou afgeleid zijn van het Griekse (blaisos), dan betekent Blasius: de struikelende, of de stamelende.

De heilige Blasius

Beschermheilige

De heilige Blasius is vooral bekend als beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Hij is ook de patroon van artsen, bakkers, hoedenmakers, metselaars, muzikanten, kleermakers, schoenmakers, wevers, molenaars, wolkaarders en varkenshouders.Feestdag

In de katholieke kerk wordt Blasius gevierd op 3 februari, in de orthodoxe kerken op 11 februari.


In de katholieke Kerk wordt op zijn feestdag, na de eucharistieviering, de Blasiuszegen gegeven ('Moge God u bevrijden van keelziekten en alle andere kwaad'). Daarbij houdt de priester of de diaken twee kaarsen, die met Lichtmis gewijd werden kruiselings (Andreaskruis) voor iemands keel.
Klik hier voor meer informatie over de heilige Blasius en de Blasiuszegen.De heilige Blasius in de kunst

De heilige Blasius wordt meestal afgebeeld als bisschop (mijter, staf, borstkruis), met twee gekruiste kaarsen en met dieren in het bos.

Soms wordt hij afgebeeld met een kind (herinnering aan de legende van de visgraat).

Hij wordt ook vaak afgebeeld met een boek in de hand en een ijzeren vlaskam of hekel.

Weerspreuken

Als 't op St. Blasius regent of waait,
zeven weken dat de wintermolen draait.


Blasius is een koud manneke,
Apollonia (9 februari) een koud vrouwke.

Suggesties

Grote kinderen

EVEN TESTEN

De heilige Blasius

Maak gebruik van dit werkblad om na te gaan of het verhaal over Blasius werd onthouden.