Loading...
 

Heilige Drie-eenheid B - tweede lezing

2 Kinderen


…page…

Romeinen 8, 8-17: Als kinderen van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1788)

Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen. God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’ De heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn.
God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven. En dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn kinderen zijn. Wij horen bij Christus. Nu moeten we nog lijden, net als hij. Maar straks zullen we voor eeuwig leven, samen met hem.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Al wie zich laat leiden door de Geest van God, is kind van God.
De geest die jullie gekregen hebben,
wil jullie niet tot bange slaven maken.
Jullie hebben een geest gekregen om kinderen van God te zijn,
zodat jullie bidden: Abba, Vader!
De Geest geeft de zekerheid dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God, samen met Christus,
omdat wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.Stilstaan bij …

Abba
(Aramees = vader / papa)
Met dit woord sprak Jezus God aan in Getsemane (Marcus 14, 36).

Bij de tekst

Heilige Geest

Klik hier voor informatie en suggesties bij de Heilige Geest.