Loading...
 

Heilige Drie-eenheid C

3 Drie Eenheid
De Heilige Patrick zou tijdens zijn preken een klavertje gebruikt hebben ''
om de eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest uit te leggen.
'Zoals een klaverblad één is en toch drie bladeren bevat,' zei hij,
'zo is het met God: Hij is één en tegelijk drievoudig.'Rode draad in de lezingen
De lezingen tijdens het feest van de Heilige Drie-eenheid, staan stil bij de drie personen die de Drie-eenheid uitmaken: de Vader, de zoon en de Heilige Geest.


1e lezingDeze tekst uit het boek Wijsheid heeft het over de wijsheid. De relatie met het feest van de Heilige Drie-eenheid is onduidelijk tot men beseft dat christenen Jezus al heel lang zien als die Wijsheid.
TussenzangPsalm 8 staat stil bij God als Schepper, als Hij die aan de basis staat van elk leven.
2e lezingPaulus schreef aan de christenen van Rome over de Geest die God ons gaf, zodat ons hart vol liefde is.
EvangelieDe evangelist Johannes laat Jezus aan het woord die de relatie tussen God, de Geest en Hemzelf verwoordt.Extra
Heilige Drie-eenheid
God
Jezus
Heilige Geest