Loading...
 

Heilige Familie A - eerste lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Wijsheid van Jezus Sirach 3, 2-7 . 12-14: Respecteer je ouders

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God gaf de vader aanzien bij zijn kinderen,
en maakte het oordeel van de moeder
bindend voor haar zonen.
Wie zijn vader eerbiedigt,
krijgt vergiffenis van zijn zonden.
Wie zijn moeder eert,
is als iemand die schatten verzamelt.
Wie zijn vader hoogacht
beleeft vreugde aan zijn kinderen
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar God,
geeft zijn moeder aanzien.
Wie respect heeft voor God,
eert zijn ouders.

Zoon,
zorg voor uw vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet aan, zolang hij leeft.
Ook al is zijn verstand verzwakt,
heb dan begrip voor hem.
Zie niet op hem neer,
jij die nog al je kracht hebt.
Want een goede daad die je voor je vader doet,
wordt nooit vergeten:
wat zonden afbreken,
bouwt zij weer voor je op.Stilstaan bij …

'Schatten verzamelen'
"Belangrijk is vooral de Bijbelse overtuiging dat ouders verantwoordelijk waren, voor het doorgeven van de Tora aan hun kinderen. Wat met andere woorden in gevaar is wanneer men zijn / haar ouders niet eerbiedigt, is het doorgeven van de traditie waarin God zich laat kennen als Iemand die in elke situatie een verbond wil aangaan met de mens. Jezus Sirach beschrijft dat koesteren en beschermen ven Gods woord als het verzamelen van schatten."
(Valérie Kabergs in Kerk en Leven, 26 december 2019, p. 13)

Zoon
In de Griekse tekst gebruikt hiervoor het woord ‘teknon’ (= kind).
Bij de tekst

Commentaar

Deze tekst van Jezus Sirach is in de Bijbel de meest uitvoerige commentaar op het gebod: ‘Heb eerbied voor je ouders’.Soort boek

‘De wijsheid van Jezus Sirach’ behoort tot de wijsheidsliteratuur.
Het boek was lange tijd alleen bekend in het Grieks en werd daarom niet opgenomen in de Hebreeuwse Bijbel. Daarom wordt het een ‘deuterocanonisch’ boek genoemd.

Intussen raakten er veel fragmenten bekend van de Hebreeuws tekst (3/5). Maar die wijken vaak af van de Griekse versies waarop de gangbare vertalingen gebaseerd zijn. Bovendien bestaan er een lange en een korte versie van de Griekse tekst.Schrijver

Volgens het boek zelf zou de schrijver ervan ‘Jezus, de zoon van Eleazar, de zoon van Sirach, uit Jeruzalem’ zijn (Sirach 50, 27), die ook Ben Sirach (zoon van Sirach) genoemd wordt.
Volgens de proloog werd schreef hij het boek rond het begin van de tweede eeuw voor Christus.
Wie die Jezus Sirach precies was, is niet meer te achterhalen:
was hij een priester in de tempel van Jeruzalem?
was hij een Schriftgeleerde?
bekleedde hij een openbaar ambt?