Loading...
 

Heilige Familie A - eerste lezing

2 Sven Mieke ZlA7c39DfFk Unsplash

Foto van Sven Mieke in Unsplash


…page…

Wijsheid van Jezus Sirach 3, 2-7 . 12-14: Respecteer je ouders

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God gaf de vader aanzien bij zijn kinderen,
en maakte het oordeel van de moeder bindend voor haar zonen.
Wie zijn vader eerbiedigt, krijgt vergiffenis van zijn zonden.
Wie zijn moeder eert, is als iemand die schatten verzamelt.
Wie zijn vader hoogacht beleeft vreugde aan zijn kinderen
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar God, geeft zijn moeder aanzien.
Wie respect heeft voor God, eert zijn ouders.

Zoon, zorg voor je vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet aan, zolang hij leeft.
Ook al is zijn verstand verzwakt, heb dan begrip voor hem.
Zie niet op hem neer, jij die nog al je kracht hebt.
Want een goede daad die je voor je vader doet,
wordt nooit vergeten:
wat zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.Stilstaan bij …

Zonde
Tekortkoming tegenover de medemens en daardoor tegenover God.

'Schatten verzamelen'
Volgens de Bijbel zijn ouders verantwoordelijk voor het doorgeven van de Tora aan hun kinderen. Zo raken ze vertrouwd met de traditie waarin God zich laat kennen als Hij die een verbond aangaat met de mens. Maar als men zijn / haar ouders niet eerbiedigt, is dit doorgeven in gevaar. Het beschermen van het woord van God beschrijft Jezus Sirach hier als het verzamelen van schatten

Bidden
Bidden is te vergelijken met spreken. Men zegt dan tot God wat men hoopt, gelooft, verwacht... Maar bidden is ook te vergelijken met luisteren. Men probeert dan stil te worden en zich open te stellen om God beter te leren kennen. Zo voelt men beter aan wat God verwacht.

Zoon
In de Griekse tekst gebruikt hiervoor het woord ‘teknon’ (= kind).
Bij de tekst

Betekenis

Deze tekst van Jezus Sirach is in de Bijbel de meest uitvoerige commentaar op het gebod: ‘Heb eerbied voor je ouders’.Soort boek

‘De wijsheid van Jezus Sirach’ behoort tot de wijsheidsliteratuur.
Het boek was lange tijd alleen bekend in het Grieks en werd daarom niet opgenomen in de Hebreeuwse Bijbel. Daarom wordt het een ‘deuterocanonisch’ boek genoemd.

Intussen raakten er veel fragmenten bekend van de Hebreeuws tekst (3/5). Maar die wijken vaak af van de Griekse versies waarop de gangbare vertalingen gebaseerd zijn. Bovendien bestaat er een lange en een korte versie van de Griekse tekst.Schrijver

Volgens het boek zelf zou de schrijver ervan ‘Jezus, de zoon van Eleazar, de zoon van Sirach, uit Jeruzalem’ zijn (Sirach 50, 27), die ook Ben Sirach (zoon van Sirach) genoemd wordt.
Volgens de proloog werd schreef hij het boek rond het begin van de tweede eeuw voor Christus.
Wie die Jezus Sirach precies was, is niet meer te achterhalen:
. was hij een priester in de tempel van Jeruzalem?
. was hij een Schriftgeleerde?
. bekleedde hij een openbaar ambt?