Loading...
 

Hemelvaart B

CL 2009 Madeira

Foto © Chantal Leterme (2009)
Rode draad in de lezingen
Jezus is naar de 'hemel gevaren' en zit er aan de rechterhand van God! Zijn leerlingen krijgen de opdracht zich in te zetten voor de verspreiding van wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Voor sterkte en kracht zal de Geest zorgen.


1e lezingAlleen de evangelist Lucas schrijft over de hemelvaart van Jezus. Zijn tekst is pas goed te begrijpen als je weet hoe men 2000 jaar geleden over de wereld dacht. De tekst roept vooral op om niet naar de 'hemel' te blijven staren.
TussenzangPsalm 47 roept op om te applaudisseren voor God, de koning van de hele wereld.
2e lezingDe schrijver van de brief aan de christenen van Efeze roept christenen op om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping die elk van hen van God ontvangen heeft.
EvangelieDit stuk evangelie behoort niet tot het oorspronkelijk evangelie van Marcus. Het is een schematisch overzicht van wat andere evangelisten schreven over de verschijningen van Jezus. Het herneemt de opdracht om het evangelie aan de hele wereld te brengen.Extra
. Hemelvaart
. Hemelvaart in de verschillende liturgische jaren
. Vijftigdagentijd