Loading...
 

INLEVEN

GSM-gesprek

Doel
Via een gesprek met een gsm kunnen de deelnemers zich beter inleven in een persoon die in een vorige activiteit aan bod kwam.


Materiaal
Twee gsm-toestellen


Verloop
Leg twee gsm's op een tafel in het lokaal waar je samenkomt.

Ga met de deelnemers naar de eerste gsm.
Beeld je in dat je via deze gsm met XXX zou kunnen spreken.
- Wat zou je die persoon willen vragen?
- Wat zou je hem / haar willen zeggen?

Merk op: tijdens dit gesprek worden geen antwoorden geformuleerd.


Ga dan naar de tweede gsm.
- Wie wil antwoorden in de plaats van XX?
- Wie wil een vraag stellen aan XXX?


Afspraken
. Iedereen die wil mag een XXX zijn of degene die vragen stelt.
. Alleen wie de gsm in handen heeft mag vragen of antwoorden.