Loading...
 

JERUZALEM: GOLGOTA

Wikipedia Golgota (detail)

GOLGOTA

Foto Wikipedia (detail)


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Golgota is de plaats waar Jezus werd gekruisigd.
Omdat in Johannes 19, 41 staat dat er een tuin of olijfgaard was met een graf in de buurt, lokaliseert men Golgota aan de noordzijde van de stad, omdat alleen daar het terrein daarvoor ruimte bood.Betekenis van de naam

Golgota (Aramees = schedel; Latijn = calva)
Een andere naam voor Golgota is 'Calvarie' of 'Calvarieberg', een naam die naam afgeleid is van Calvaria, de Latijnse naam voor Golgota.

De naam schedel kan ontleend zijn aan de vorm van de heuvel (de kale rots had de vorm van een schedel), kan verwijzen naar de executies die daar plaatsvonden, maar kan ook herinneren aan een legende die vertelt dat de schedel van Adam daar begraven ligt.

Crucifixion Bat43886 Hi

Fra Angelico


Op sommige schilderijen en kruisbeelden wordt daarom onder het kruis een schedel afgebeeld.
Er wordt verteld dat het bloed van Jezus liep op de schedel van Adam om hem zo te reinigen van de zonde die hij beging in het paradijs.
Maar 'Adam' kan ook symbool staan voor de mens in het algemeen. In het Grieks vormen de beginletters van de vier windstreken het woord ADAM.
Anatole (oosten)
Dysis (westen)
Arktas (noorden)
Mesembria (zuiden)

Wetenswaardigheden

Buiten de stad

In de tijd van Jezus lag Golgota buiten de stadsmuren van Jeruzalem. De plaats zou in de tijd van Jezus een deel geweest zijn van een verlaten steengroeve, die als executieplaats gebruikt werd.
Volgens het recht uit die tijd mochten de Joden niemand in de stad doden of begraven, wegens de onreinheid van lijken.

Een paar jaar na de dood van Christus breidde Herodes Agrippa I de stad Jeruzalem uit, waardoor de plaats van de kruisiging binnen de muren kwam te liggen.Een tempel voor Afrodite

In 136 wijdde keizer Hadrianus de stad Jeruzalem toe aan de godin Afrodite /Venus, voor wie hij een grote tempel liet bouwen precies op de plaats waar christenen bijeenkwamen om de dood van Jezus te herdenken. Zo wilde hij elke herinnering aan deze plaats uitwissen. De tempel voor de godin kwam op een hoog terras dat het graf van Jezus en Golgota bedekte en zo beschermde.Kerk van het Heilig Graf

In 326 vond Helena, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn I de Grote, opnieuw het graf van Jezus, dat van dan af een bedevaartsoord werd voor de christenen.

Haar zoon, keizer Constantijn, gaf in 336 de opdracht er een kerk op te bouwen.

Later werden daar meerdere kerken gebouwd, die verwoest werden door oorlog of brand.

De huidige Heilig Grafkerk is een christelijke vroeg-gotische kerk uit 1149, die volgens de overlevering gebouwd is op de plaats waar Jezus gekruisigd en begraven werd.

Lang tijd werd gezegd dat de plaats waar de kerk gebouwd werd onmogelijk de plaats van de kruisiging kon zijn, omdat die lag binnen de stad Jeruzalem. Maar opgravingen toonden intussen aan dat de plaats van de kruisiging buiten de muren van de stad lag, tot er rond het jaar 44 een nieuwe muur rond de stad werd gebouwd.
Het zou dus best kunnen dat de steengroeve met rotsgraven die vandaag ligt onder de middeleeuwse kerk wel degelijk de plaats is waar Jezus gekruisigd en begraven werd.Christendom

Vlak voor de ingang van de kerk ligt een grote marmeren steen. Daar zou men het lichaam van Jezus op gebalsemd hebben.
Het gebouwencomplex van de Heilig Grafkerk wordt gedeeld door verschillende christelijke kerken, met de nodige wrijvingen: elke gemeenschap beschermt en bewaakt angstvallig haar altaren, beelden, kandelaars. Om ruzies te voorkomen, vertrouwde men de sleutel van het gebouw toe aan twee moslimfamilies, die de kerk openen en sluiten. Omdat de verhitte disputen bleven, besloot de sultan, de toenmalige heerser van Jeruzalem, in 1853 dat er niets aan de kerk veranderd mocht worden. Een beslissing die strikt nageleefd wordt. Zo staat er al bijna 200 jaar een ladder op dezelfde plek tegen de voorgevel.

Holy Sepulchre Exterior

Let op de ladder boven de dichtgemetselde toegang.Het graf van Jezus

Midden in de kerk van het Heilig Graf, bevindt zich de plaats waarvan men vermoedt dat Jezus er begraven lag.
Na een lange ruzie werden zes christelijke Kerken (Grieks-orthodoxen, Rooms-katholieken, de Armeens-Apostolische Kerk, de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië, de Koptisch-orthodoxe Kerk en de Ethiopisch-orthodoxe Kerk) het in 2016 eindelijk eens over de renovatie van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem.
Op dit ogenblik (2017) zijn Griekse experten bezig het graf dat in heel slechte staat is, en de kapel die daarboven gebouwd werd, te onderzoeken en te renoveren.Centrum van de wereld

In de kerk van het Heilig graf ligt de 'omfalus', de 'navel van de wereld'. Voor de meeste cartografen uit de middeleeuwen het middelpunt van de wereld.

Middeleeuwse Kaart

Golgota in de Bijbel

Nieuwe Testament

. Matteüs 27, 11-54 Lijden en dood van Jezus
. Matteüs 28, 1-10: De vrouwen bij het graf